Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identification number: 1182
University e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Transport and Handling (TF)
Chief official - Department of Transport and Handling (TF)

     
               
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Design of measurement strings of a test hydraulic device for mobile power means
Written by (author): Ing. Jozef Nosian, PhD.
Department:
Department of Transport and Handling (TF)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
Ing. Rastislav Škulec, PhD.
Opponent 3:
doc. Ing. Jozef Krilek, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh meracích reťazcov skúšobného hydraulického zariadenia pre mobilné energetické prostriedky
Summary:
Predložená dizertačná práca sa zaoberá návrhom meracích reťazcov na meranie a skúšanie hydrostatických prevodníkov. Predložený návrh meracích reťazcov na meranie hydraulických zariadený slúži na meranie a skúšanie hydrostatických prevodníkov v laboratórnych podmienkach, predovšetkým hydrogenerátorov. Skúšobné zariadenie umožňuje skúšať hydraulické zariadenia a hydraulické kvapaliny simuláciou prevádzkových faktorov v laboratórnych podmienkach, čím sa skráti čas skúšania, so znížením ekonomických nákladov skúšania prvkov hydraulického obvodu, resp. skúšania vlastností hydraulických kvapalín. V predloženej práci bolo vykonané aj overovacie meranie, ktoré overí funkčnosť meracieho reťazca pričom zaznamenávame prietok hydrogenerátora pri jednotlivých otáčkach. Na základe merania sme schopní vypočítať prietokovú so sledovaním zmien prietokovej účinnosti a zároveň overiť funkčnosť meracieho reťazca. Následne bolo uskutočnené laboratórne meranie s vyhodnotením získaných výsledkov.
Key words:merací reťazec, hydraulické zariadenia, hydrogenerátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited