Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     Výučba     Záverečná práca
     
     
Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Riešenie nákladnej dopravy vo vybranom podniku
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Riešenie nákladnej dopravy vo vybranom podniku
Abstrakt:
S odstupom času môžeme analyzovať, kam až sa vplyv súčasnej hospodárskej krízy rozšíril a v akej podobe dopadajú jej následky na Slovenskú republiku. Doprava je základnou podmienkou medzinárodného obchodu. Efektívne riešenie dopravnej logistiky podniku na dnešné očakávania je náročná úloha. Organizácia musí byť vysoko flexibilná z hľadiska dopravných miest a zmenených plánov. Cieľom práce je zamerať sa na faktory ktoré najviac ovplyvňujú odvetvie nákladnej dopravy a zo získaných poznatkov zhodnotiť stav skúmanej oblasti. V bakalárskej práci sa zameriavam na riešenie nákladnej dopravy vo vybranom podniku. Využíva pritom analýzu polročných zmien výkonov vozidlového parku a približuje faktory vplývajúce na celkové náklady.
Kľúčové slová:cestná nákladná doprava, faktory vplyvajúce na dopravu, logistika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene