Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty          
     
     
Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Kvalitatívne vlastnosti olejových filtrov
Autor: Ing. Jana Civáňová
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Kvalitatívne vlastnosti olejových filtrov
Abstrakt:
Predložená diplomová práca sa zaoberá problematikou filtrov a ich kvalitatívnych vlastností. Táto práca má za úlohu zistiť efektívnosť a vlastnosti vybraných typov filtrov, používaných v daných mechanizmoch. Meranie sa bude uskutočňovať na dopravnom prostriedku, ktorý používa nadnárodná dopravná spoločnosť. Daná práca sa bude zameriavať na kvalitu filtrov používaných v predmetnom dopravnom prostriedku. V prvej časti tejto práce bude vypracovaný teoretický podklad potrebný k vypracovaniu diplomovej práce. Ďalej sa práca bude zaoberať dopravným prostriedkom, kde sa filter používa a motorovým olejom, ktorý sa nachádza v danom prostriedku. V práci sa uskutoční analýza motorového oleja po dosiahnutí určitého počtu najazdených kilometrov. Tento rozbor následne poslúži na zistenie kvality používaného filtra. Vďaka tomuto výskumu je možné zistiť efektívnosť filtra a je tu aj možnosť predĺženia intervalu výmeny oleja, ktorý má v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na financie firmy, kde sa daný dopravný prostriedok používa.
Kľúčové slová:
filter, motorový olej, filtrácia, hydraulické mechanizmy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene