Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty     Výučba
     
Záverečná práca     
     
Publikácie
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riadenie dynamiky osobných motorových vozidiel pri rozbehu
Autor: Ing. Lukáš Kukla
Pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Miroslav Macák, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Riadenie dynamiky osobných motorových vozidiel pri rozbehu
Abstrakt:
Predložené diplomová práca sa zaoberá riadením dynamiky osobných motorových vozidiel pri rozbehu. Keďže v dnešnej dobe patrí osobná motorová doprava k významnej časti dopravného systému je dôležité skúmať jednotlivé vlastnosti vozidiel a ich zmeny v priebehu jazdy či zmeny týchto vlastností v závislosti od zmeny podmienok a od zmeny dopravnej situácie. Teda vlastnosti motorových vozidiel a chovanie sa daných vozidiel v dopravných situáciách, ovplyvňujú ich technické parametre ako aj dynamiku vozidla. Z tohto hľadiska je dôležité zamerať sa na dynamiku vozidla a jej zmeny v priebehu jazdy motorového vozidla. Zmena dynamiky vozidla je závislá ako už bolo spomenuté na technických parametroch daného motorového vozidla ale aj na dopravnej situácií v danom úseku vozovky. Dynamiku vozidla ovplyvňujú jednotlivé sily, ktoré pôsobia na vozidlo v priebehu jazdy. Práve cieľom predloženej práce je riadenie dynamiky osobných motorových vozidiel pri rozbehu v konkrétnej dopravnej situácií. Je dôležité si uvedomiť že dynamika vozidla a sily, ktoré na vozidlo v priebehu jazdy pôsobia môžu výrazne pomôcť znížiť riziko dopravnej nehody. V konečnom dôsledku je teda dynamika vozidla dôležitá vzhľadom na vlastnosti vozidla a na chovanie sa vozidla v jednotlivých dopravných situáciách na pozemných komunikáciách.
Kľúčové slová:
riadenie, rýchlosť, zrýchlenie, motorové vozidlo, dynamika vozidla

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene