Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     
     
     
Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora
Abstrakt:
Predložená bakalárska práca sa zaoberá posúdením technického stavu spaľovacieho motora. Keďže využitie spaľovacích motorov, hlavne v doprave je dnes veľmi rozšírené je dôležité si uvedomiť dôležitosť posúdenia technického stavu týchto motorov. Spaľovacie motory v dnešnej dobe plnia veľmi dôležitú úlohu. Cieľom predloženej práce je stanovenie technického stavu spaľovacieho motora, konkrétneho typu používaného v dopravnom prostriedku. Určenie technického stavu tohto motora bude vykonané na základe jednotlivých metód, ktoré slúžia na testovanie a diagnostiku spaľovacích motorov. Pri samotnom posúdení technického stavu motora budeme sledovať parametre, ktoré úzko súvisia s funkciou motora a majú priamy súvis s technickým stavom posudzovaného motora. Na základe sledovaných parametrov následne posúdime technický stav skúmaného motora a vyhodnotíme či je daný spaľovací motor naďalej vhodný pre prevádzku v danom type vozidla alebo či predmetný spaľovací motor si už nedokáže plniť svoju funkciu a svoje úlohy v dopravnom prostriedku.
Kľúčové slová:
spaľovací motor, technický stav, diagnostika motora

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene