Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikační číslo: 1182
Univerzitní e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Vedoucí pracoviště - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     
     
Závěrečná práce
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Posúdenie vlastností vybraných teleskopických manipulátorov
Autor:
Pracoviště: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Posúdenie vlastností vybraných teleskopických manipulátorov
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá porovnaním vybraných vlastností teleskopických manipulátorov. Spoločnými parametrami týchto teleskopických manipulátorov sú rovnaké výkonové parametre spaľovacieho motora a približne rovnaká nosnosť bremena. V prvej časti práce je v prehľade z dostupnej literatúry priblížená problematika dopravných a manipulačných prostriedkov a hlavná pozornosť je venovaná teleskopických manipulátorov. V druhej časti práce sú uvedené technické parametre vybraných teleskopických manipulátorov z ktorých boli vybrané ukazovatele pre vzájomné porovnanie. Výsledky porovnávania vybraných teleskopických manipulátorov sú zaznamenané v tabuľkovej a grafickej forme.
Klíčová slova:
teleskopický manipulátor, parametre, manipulácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně