Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identification number: 1182
University e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 

     Lesson
     
          
     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Consideration of the properties of selected telescopic handlers
Written by (author):
Department:
Department of Transport and Handling (TF)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Posúdenie vlastností vybraných teleskopických manipulátorov
Summary:
Bakalárska práca sa zaoberá porovnaním vybraných vlastností teleskopických manipulátorov. Spoločnými parametrami týchto teleskopických manipulátorov sú rovnaké výkonové parametre spaľovacieho motora a približne rovnaká nosnosť bremena. V prvej časti práce je v prehľade z dostupnej literatúry priblížená problematika dopravných a manipulačných prostriedkov a hlavná pozornosť je venovaná teleskopických manipulátorov. V druhej časti práce sú uvedené technické parametre vybraných teleskopických manipulátorov z ktorých boli vybrané ukazovatele pre vzájomné porovnanie. Výsledky porovnávania vybraných teleskopických manipulátorov sú zaznamenané v tabuľkovej a grafickej forme.
Key words:
teleskopický manipulátor, parametre, manipulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited