Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 

          Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Posúdenie vlastností vybraných vysokozdvižných vozíkov
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Posúdenie vlastností vybraných vysokozdvižných vozíkov
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na prípravu podkladov pre porovnávanie a hodnotenie vysokozdvižných vozíkov. Hodnotenie pozostáva zo vzájomného porovnania pojazdovej rýchlosti, ťažnej sily a zbytkového zaťaženia. Vybrané parametre boli porovnávané pre vozíky v nezaťaženom a zaťaženom stave. Hodnoty zbytkového zaťaženia v závislosti od polohy ťažiska bremena boli vypočítané podľa odvodeného vzťahu a porovnané s údajmi výrobcu. V bakalárskej práci bola pozornosť venovaná kapacitným výpočtom, ktoré slúžia na zisťovanie využitia parametrov ako aj časového využitia vysokozdvižných vozíkov v konkrétnej prevádzke. Výsledky porovnávania vybraných parametrov boli vyhodnotené v tabuľkovej a grafickej podobe. Pri výbere manipulačného zariadenia, je potrebné analyzovať jeho nasadenie v konkrétnych prevádzkových podmienkach, tak aby boli využité všetky výhody, ktoré daný produkt poskytuje. Taktiež je veľmi dôležité eliminovali prípadné nedostatky, ktoré je potrebné pri nasadení vysokozdvižného vozíka brať do úvahy. Pri zostavovaní dopravných a manipulačných procesov v konkrétnej firme by bolo vhodné analýzu vykonávať podľa kapacitných výpočtov.
Kľúčové slová:
vysokozdvižný vozík, manipulácia, kapacitné výpočty, zbytkové zaťaženie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene