Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty               
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Preprava nebezpečného tovaru ADR po vymedzenej dopravnej trase
Autor:
Ing. Marek Halenár, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Oponent:doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Preprava nebezpečného tovaru ADR po vymedzenej dopravnej trase
Abstrakt:
Práca je zameraná na prepravu chemických látok a vecí, ktoré považujeme za nebezpečné v priebehu dopravy po ceste. Zameriava sa na Dohodu ADR, ktorá stanovuje možnosti prepravy nebezpečných látok v cestnej preprave, pri ktorej musí byť splnený celý rad technických, prevádzkových, prepravných, bezpečnostných podmienok a požiadaviek. Dohoda rozdeľuje nebezpečné látky podľa vlastností do tried, určuje, ktoré látky je možno podľa predpisu prepravovať a ktoré sú zakázané. Obsahuje prílohy, ktoré špecifikujú vlastnosti jednotlivých druhov nebezpečných látok, informujú o podmienkach stálosti a bezpečnosti pri manipulácií s výbušnými látkami. Dohoda ADR pojednáva o pokynoch pre prepravcov, dopravcov, taktiež obsahuje dodatky o bezpečnom značení či balení. Ustanovuje technologické postupy pri samotnej nakládke, vykládke, prekládke. Rieši ďalšie množstvo informácií s problematikou súvisiacou. Samotným cieľom tejto práce bolo spracovanie Dohody ADR a naplánovanie konkrétnej vnútroštátnej prepravy nebezpečného tovaru.
Kľúčové slová:
preprava , tovar, cesta, nebezpečenstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene