Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty
     
Výučba     Záverečná práca
     
Projekty
     
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Riešenie vnútroštátnej nákladnej dopravy vo vybratom podniku
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Riešenie vnútroštátnej nákladnej dopravy vo vybratom podniku
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na možnosti riešenia vnútroštátnej nákladnej dopravy vo vybratom podniku s využitím ekonomickej analýzy a analýzy výkonov vozidlového parku. Pre analýzu dopravného podniku sú využívané individuálne zložené indexy na základe ktorých, je možné stanoviť vplyvy medziročných zmien objemu výkonov a jednotkových nákladov na celkové náklady dopravcu. Taktiež je možné určiť, aký vplyv na celkové náklady majú len zmeny objemov výkonov alebo len zmeny jednotkových nákladov. V absolútnom vyjadrení vyššie uvedených ukazovateľov je možné jednotlivé náklady vyjadriť finančnou hodnotou. Súhrnné indexy sú použité na hodnotenie viacerých prevádzok dopravného podniku. Na základe vzájomného hodnotenia je možné opäť stanoviť vplyvy medziročných zmien objemu výkonov a jednotkových nákladov na celkové náklady dopravcu ale za všetky technológie prepravy. Taktiež je možné určiť aký vplyv na celkové náklady majú len zmeny objemov výkonov alebo len zmeny jednotkových nákla-dov na všetky technológie prepravy.
Kľúčové slová:
ekonomická analýza, dopravný podnik, objem výkonov, jednotkové náklady

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene