Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identification number: 1182
University e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Chief official - Department of Transport and Handling (TF)

Contacts
     
     
     
Projects     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Summary of tractor accessories modernisation by last 20 years in Slovakia
Written by (author): Ing. Michal Gajdoš
Department: Department of Transport and Handling (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prehľad modernizácie traktorového vybavenia za posledných 20 rokov na Slovensku
Summary:Cieľom bakalárskej práce je znázorniť prehľad modernizácie traktorového vybavenia na Slovensku za posledných 20 rokov. Práca pozostáva z niekoľkých častí, kde v prvej časti je znázornený vývoj traktorov značky Zetor. V tejto časti je uvedený vznik a stručná história tejto populárnej značky. Ďalšia časť je zameraná na modernizáciu traktorov jednotlivých typov podľa obdobia a danej unifikovanej rady, a to hlavne prehľad ich hlavných častí ako sú motory, prevodovky, hydraulika a pomocné prvky. Nasledujúca časť je zameraná na modernizáciu jednotlivých konštrukčných prvkov traktorov za posledné obdobie ich vývoja. V poslednej časti bakalárskej práce sa venujem prehľadu predajov najvýznamnejších značiek traktorov na Slovensku za roky 2006 až 2011. Podrobne je znázornená kategória traktorov do 90 kW, kde je zastúpený aj výrobca traktorov Zetor svojimi najmodernejšími značkami.
Key words:
traktory, modernizácia, predajnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited