Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Mlyneková, PhD.
Identification number: 1186
University e-mail: eva.mlynekova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Animal Husbandry (FAaFR)

Contacts     Graduate     Lesson     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kitti Babošová
Vytrvalostné jazdenie na Slovensku
April 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Bašová
Pracovné disciplíny vo westernovom športe
May 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Beláková
Tepelný stres koní
April 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Bileková
Využitie muzikoterapie v hiporehabilitačnom procese
April 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Blahútová
Analýza korektnosti westernových sediel
April 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominika Blanárová
Rovnováha koňa a jazdca v jazdeckom športe
May 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sabína Borbélyová
Drezúra ako súčasť jazdeckého športu
March 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Briedová
Analýza chovu koní a jazdectva v regióne mesta Trenčín
April 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Briedová
Zavádzanie novej formy cestovného ruchu - hipoturistika
March 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eliška Cséfalvayová Kleskeňová
Biomechanika pohybu koní
March 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Čimborová
História vývoja zubadiel v jazdeckom športe
March 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Čimborová
Využitie zubadiel v jazdeckom športe
April 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Cintia Dobosiová
Výcvik mladých koní od neonatálneho handlingu po prijazdenie
May 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Dolníková
Stádová hierarchia koní
April 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Farkašová
Manuálne techniky využívané vo fyzioterapii koní
April 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Farkašová
Uplatnenie konského póla v jazdeckom športe
March 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Chantal Franková
Uplatnenie arabského plnokrvníka v jazdeckom športe
May 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Fremalová
História plemena furioso a jeho športové využitie na Slovensku
May 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marko Halo
Uplatnenie plemena Zangersheide v chove športových koní
March 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Hálová
Úprava kopýt a podkúvanie
March 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Holtmanová
Analýza jazdeckých škôl v Trnavskom kraji
April 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Holtmanová
História chovu anglického plnokrvníka na Slovensku
April 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Chlpačová
Plemeno shagya arab a jeho využitie vo vytrvalostnom športe
May 2017Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Imre
Analýza využitia chladnokrvných koní
May 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Ivančíková, PhD.
Štúdium etológie jazdeckých koní
May 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Ivančíková, PhD.
Welfare v chove športových koní
March 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Sofia Ivanová
Vplyv hipoterapie na relaxáciu a osobnú pohodu človeka
May 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Natália Kardošová
Parkúrový šport a filozofia stavby prekážok
May 2016Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Kéryová
Analýza súčasného stavu pôvodných koní
May 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Kéryová
Hodnotenie kvality srsti koní v rôznych typoch ustajnenia
April 2017Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ivana Kloptová
HIPOREHABILITÁCIA A PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÉ JAZDENIE DETÍ S PORUCHAMI UČENIA A SPRÁVANIA SA
May 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Kmeťová
Analýza etologických prejavov koní pri vzájomnej komunikácii
April 2015Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tamara Kotvasová
Požiadavky na povinnú zostavu vo voltížnom jazdení
May 2019Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kitti Kovácsová
Výživa koní v jednotlivých jazdeckých disciplínach
March 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Kováčová
Pracovné disciplíny vo westernovom športe
March 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Diana Kováriková
Športové jazdenie handicapovaných
April 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miriam Krajčovičová
Účinné metódy vo fyzioterapii koní
March 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miriam Krajčovičová
Vplyv telesných rozmerov na skokovú výkonnosť koní
April 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Luboš Kroner
FAREBNÁ VÝSTAVBA NORIKA MURÁNSKEHO
April 2015Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniela Kršková
Anatómia a problémy chrupu koní
March 2018Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Mária Kukiová
Využitie hipoterapie v špeciálnej pedagogike
March 2014Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klaudia Kuklová
Využitie hiporehabilitácie u detí s poruchou ADHD
May 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Kvíteková
História dostihového koňa Phar Lap
May 2017Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Lacková
Horsemanship a jeho metódy vo výcviku koní
May 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gabriela Laczková
Využitie Parelliho metód pri výcviku koní
March 2013Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktória Levársky
Analýza výsledkov majstrovstiev sveta v drezúrnom jazdení
April 2016Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktória Levársky
Rollkur vo výcviku koní
April 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominika Likavčanová
Historický vývoj jazdeckej výstroje vo výcviku koňa
May 2015Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Lutovský
Zhodnotenie chovu arabských koní na Slovensku v rokoch 1995-2010
April 2012Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Maťavková
DĹŽKA GRAVIDITY HUCULSKÝCH KOBÝL
April 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Mesárošová
Mechanika pohybu koní a jej najčastejšie problémy
May 2019Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Nagyová
Vplyv koňa na výcvik jazdca
March 2013Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denisa Nitranová
Vplyv hipoterapie na deti s detskou mozgovou obrnou
March 2015Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zdenka Novotná
Poruchy správania koní
March 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alena Ocelíková
Vývoj zmien využitia koní v minulosti a súčasnosti
May 2017Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Angela Očenášová
Využitie hipoterapie pri zlepšovaní zdravia a kvality života pacientov s downovým syndrómom
May 2016Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Ostrihoňová
Vývoj zmien vo výstroji jazdca a koňa vo westernovom jazdení
April 2014Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adriána Petríková
Analýza výkonnosti koní na základe rôznych typov kŕmenia
April 2018Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adriána Petríková
Interakcie temperamentu a vzťahových aspektov koní
May 2016Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Piatková
Výživné hodnoty kobylieho mlieka, jeho účinky a využitie
May 2018Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miriama Prítrská
Využitie jednotlivých metód fyzioterapie v chove koní
May 2013Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Radošová
Pedagogicko-psychologické jazdenie ako časť v hiporehabilitačnom procese
May 2016Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Raticová
Využitie hipoterapie pri autizme detí
March 2013Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Rišiaňová
Analýza vývoja počtu koní vo vybraných drezúrnych westernových disciplínach na Slovensku
April 2016Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Rišiaňová
Vývoj drezúrnych disciplín vo westernovom jazdení
April 2014Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denisa Rosenbergerová
História andalúzskych koní a ich využitie v jazdeckom športe
May 2017Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Sitárová
História španielskeho mustanga
May 2019Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Sklenárová
Biologické vlastnosti huculských koní
May 2015Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Smrečanová
Doping a nedovolené praktiky v jazdeckom športe
May 2015Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Smrečanová
Zhodnotenie podmienok ustajnenia koní vo vybraných jazdeckých oddieloch
April 2017Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Sokolová
ANALÝZA LÍNIOVÉHO ZASTÚPENIA ŽREBCOV SLOVENSKÉHO TEPLOKRVNÍKA V ROKOCH 2003 - 2014
April 2015Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Stolár
Historický vývoj sedla
April 2014Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Sýkorová
Využitie jednotlivých plemien koní v záprahovom športe
March 2013Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Škrabáková
História frízskych koní a ich využitie
May 2019Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lívia Šuláková
Príprava skokového koňa a parkúrový šport
May 2017Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Šupíková
Transport koní
May 2019Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Tomiová
Kondícia a základné nutričné požiadavky na výkonnosť koní
April 2018Displaying the final thesis
78.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Linda Zapletajová
Vplyv temperamentu na výkonnosť koní
March 2018Displaying the final thesis
79.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Linda Zapletajová
Význam magnetoterapie a infraterapie v liečbe koní
May 2019Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Žemlová
Analýza vybraných hipocentier v Trnavskom kraji
April 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress