Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Mlyneková, PhD.
Identifikační číslo: 1186
Univerzitní e-mail: eva.mlynekova [at] uniag.sk
 

     
Absolvent     Výuka
     
Závěrečná práce
     
Projekty          Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:
Determinácia účinku záťaže na mechaniku pohybu a vnútorné prostredie koní
Autor:
Pracoviště: Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Oponent 1:prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Oponent 2:prof. MVDr. Igor Valocký, CSc.
Oponent 3:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Determinácia účinku záťaže na mechaniku pohybu a vnútorné prostredie koní
Abstrakt:
Cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv tréningového procesu na zmeny kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov mechaniky pohybu koní, zmeny a adaptáciu základných fyziologických funkcií, analýzu energetického, bielkovinového, hepatálneho a minerálneho profilu v krvnom sére koní. Na zhodnotenie mechaniky pohybu a vnútorného prostredia vplyvom záťaže, sme použili záťažový regulátor pohybu. Tréningová záťaž bola rozdelená do štyroch etáp, pričom prvé tri etapy prebiehali na záťažovom regulátore a štvrtá etapa prebiehala pri práci pod sedlom. Testovaniu bolo podrobených 14 koní plemena slovenský teplokrvník. Postupným zvyšovaním záťaže došlo u testovaných koní k lepšej priestrannosti pohybu, čo sa prejavilo predlžovaním kroku koňa, pravidelným pohybom a výraznou energiou panvových končatín (p ˂0,05). Vplyv veku a pohlavia nemal zásadný vplyv na počet a dĺžku krokov v jednotlivých stupňoch záťaže. Porovnaním priemernej a maximálnej srdcovej frekvencie v jednotlivých stupňoch záťaže sme zaznamenali štatisticky preukazný rozdiel iba medzi prácou pod sedlom a ostatnými fázami tréningu na záťažovom regulátore (p ˂0,05). Kone v poslednej fáze experimentu mali najnižšie hodnoty času návratu do kľudových hodnôt srdcovej frekvencie, z čoho vyplýva, že počas tréningu došlo k adaptácii kardiovaskulárneho systému na postupné zaťaženie. Namerané hodnoty rektálnej teploty po záťaži dosahovali vyššiu telesnú teplotu ako kľudové hodnoty (p ˂0,001). Rozdiely pri rektálnej teplote v prvých troch etapách experimentu neboli štatisticky preukazné. K preukaznému zvýšeniu došlo v štvrtej etape záťaže (p ˂0,05). Z ukazovateľov energetického a bielkovinového profilu v jednotlivých stupňoch záťaže sme nezistili štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými etapami záťaže. Hladiny AST a ALT boli u testovaných koní v jednotlivých stupňoch záťaže na úrovni referenčných hodnôt. Z výsledkov môžeme konštatovať, že nedochádzalo k narušeniu pohybového aparátu, k poškodeniu svalov a ani k výrazným zmenám vnútorného prostredia. Počas jednotlivých fáz tréningového procesu nenastali u sledovaných koní významné zmeny minerálneho profilu, i keď koncentrácie fosforu v krvnom sére nedosahovali v jednotlivých stupňoch záťaže minimálne hodnoty referenčného rozpätia, čo mohlo byť spôsobené stratou elektrolytov počas tréningového procesu.
Klíčová slova:
kôň, metabolizmus, mechanika pohybu, srdcová frekvencia, záťaž

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně