Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Identification number: 1187
University e-mail: timea.zatkova [at] uniag.sk
 

          
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tímea Bekéniová
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov ako predpoklad zvyšovania ľudského kapitálu
May 2016
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Černáková
Globálne rozvojové vzdelávanie a jeho význam pre uplatnenie sa odborníkov v podmienkach globalizovaného trhu
May 2016
Displaying the final thesis
3.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Petra Denková
Podnikateľské vzdelávanie ako predpoklad začiatku úspešného podnikania a edukačné potreby mladých podnikateľov
May 2016
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrícia Hercegová
Syndróm vyhorenia a faktory podmieňujúce jeho vznik u manažérov
May 2017Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Hörik
Podnikateľské kompetencie a edukačné potreby mladých podnikateľov
May 2019
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Manuela Kajanová
Podnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancov
May 2020
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lenka Kičová
Manažment školy a možnosti zvyšovania efektívnosti riadiacich procesov
May 2017
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Pastierovič
Klíma na pracovisku ako jeden z faktorov zvyšovania pracovnej výkonnosti
May 2017
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Stanková
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov ako predpoklad rozvoja ľudského kapitálu
May 2017
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Uhnáková
Systém podnikového vzdelávania vybraného podniku a možnosti jeho optimalizácie
May 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress