Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Identifikačné číslo: 1187
Univerzitný e-mail: timea.zatkova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)

Kontakty
     
Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Globálne rozvojové vzdelávanie a jeho význam pre uplatnenie sa odborníkov v podmienkach globalizovaného trhu
Autor:
Ing. Ivana Černáková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Globálne rozvojové vzdelávanie a jeho význam pre uplatnenie sa odborníkov v podmienkach globalizovaného trhu
Abstrakt:
Cieľom našej práce bolo rozobrať a analyzovať problémy súčasného sveta ohľadom globalizácie vzdelávania. Postupne sme rozoberali globalizáciu vo svete a v jednotlivých štátoch európskej únie, ďalej sme konkretizovali pojem čo vlastne globálne vzdelávanie znamená, ako prebieha na území slovenskej republiky a na záver sme zhrnuli a poskytli odporúčania pre správne fungovanie do budúcnosti. Záver je navyše doplnený o dotazníkový prieskum, ktorý bol vykonaný pre potreby práce. Mali by sme si čo najskôr uvedomiť, že naše činy a rozhodnutia môžu obyvateľom našej Zeme buď dopomôcť alebo zaškodiť. Tým, že začneme za tieto činy preberať zodpovednosť, určitým spôsobom vedieme aj deti od najmladšieho veku tou správnou cestou. Otvorenosť k novým poznatkom, aktívny prístup k riešeniu problémov, samostatné rozhodovanie na základe správne vyhodnotených informácií, orientácia v súčasnom globalizovanom svete a porozumenie pre problémy iných ľudí sú cestou, ktorá nás vedie ku skvalitneniu a zlepšeniu života každého človeka. Prácou a snahou rozvojového globálneho vzdelávania je formovanie a výchova jedinca, ktorý si je vedomý svojej úlohy pri riešení javov na globálnej úrovni.
Kľúčové slová:
trh, organizácia, globalizácia, vzdelávanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene