Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Identifikačné číslo: 1187
Univerzitný e-mail: timea.zatkova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
Vedúca pracoviska - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)

Kontakty     Výučba
     
Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Syndróm vyhorenia a faktory podmieňujúce jeho vznik u manažérov
Autor:
Pracovisko:
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Syndróm vyhorenia a faktory podmieňujúce jeho vznik u manažérov
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá skúmaním problematiky vzniku syndrómu vyhorenia u manažérov a vybraných faktorov, ktoré môžu vyvolať vznik vyhorenia. Teoretická časť je rozdelená na tri kapitoly. V prvej kapitole sa venuje pozornosť osobnosti manažéra, vymedzeniu pojmu manažér a štruktúre osobnosti. Druhá kapitola sa zaoberá požiadavkami na osobnosť manažéra, konkrétne štýlom práce, kompetenciami, stresom a zvládaním náročných situácií v manažérskej práci. V poslednej, tretej kapitole teoretickej časti sa venuje pozornosť samotnému syndrómu vyhorenia, jeho prejavom, príčinám a prevencii. Cieľom práce je zistiť u vybranej vzorky respondentov mieru vyhorenia a ako vplývajú jednotlivé faktory na manažéra a jeho činnosť. Na uskutočnenie cieľa sa použije dotazníková metóda, ktorá poskytne základné informácie o respondentoch a o stupni vyhorenia. Výsledky práce ukazujú, ako vplýva syndróm vyhorenia na jednotlivé skupiny respondentov, rozdelených podľa veku, pohlavia, dĺžky praxe a veľkosti podniku.
Kľúčové slová:
syndróm vyhorenia, stres, manažér, osobnosť manažéra

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene