Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Identifikačné číslo: 1187
Univerzitný e-mail: timea.zatkova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)

     
     Projekty     Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Manažment školy a možnosti zvyšovania efektívnosti riadiacich procesov
Autor:
Pracovisko: Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Manažment školy a možnosti zvyšovania efektívnosti riadiacich procesov
Abstrakt:
Hlavnou témou bakalárskej práce je Manažment školy a možnosti zvyšovania efektívnosti riadiacich procesov. Manažment je dôležitý prvok každej organizácie a jeho zlepšovanie napomáha lepším vzťahom na pracovisku a taktiež aj lepšie vykonanej práci. V teoretickej časti našej bakalárskej práci sme sa zaoberali podstatou manažmentu, vedením ľudí, školy a podobne. Potrebné pojmy sme si definovali pomocou domácej aj zahraničnej literatúry. V praktickej časti sme si pomocou dostupného výberu vybrali školu, na ktorej sme uskutočnili náš prieskum. Vybrali sme si Základnú školu Na Hôrke v Nitre. Na tejto škole sme skúmali štýl riadenia, ktorý používajú nadriadení pracovníci. Informácie, potrebné na náš prieskum, sme získali pomocou dvoch typov dotazníkov. Prvý typ dotazníkov vypĺňali riadiace pracovníčky školy, presnejšie riaditeľka školy a dve zástupkyne riaditeľa školy, ktoré mali pomocou dotazníka spraviť sebahodnotenie štýlu vedenia. Druhý typ dotazníka nám vyplnili tridsiati zamestnanci, ktorí pomocou nich hodnotili štýl vedenia svojich nadriadených. Po vyhodnotení dotazníkov sme zistili, ako svoj štýl vedenia vidia riadiace pracovníčky a ako ich štýl vedenia hodnotia ich podriadení zamestnanci. V závere našej práce sme porovnali dané výsledky a určili možné príčiny, prečo sa výsledky nerovnajú.
Kľúčové slová:
vedenie ľudí, škola, manažment, transformačný štýl, transakčný štýl

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene