Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Identifikačné číslo: 1187
Univerzitný e-mail: timea.zatkova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)

Kontakty
     
Výučba
     
     
Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov ako predpoklad rozvoja ľudského kapitálu
Autor:
Pracovisko:
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
Vedúci práce:
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Oponent:PhDr. Anna Mravcová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov ako predpoklad rozvoja ľudského kapitálu
Abstrakt:
Témou našej bakalárskej práce je ďalšie vzdelávanie zamestnancov ako predpoklad rozvoja ľudského kapitálu. Uvedenú problematiku sme riešili z teoretickej a praktickej stránky. Cieľom práce bola teoretická analýza problematiky rozvoja ľudských zdrojov s dôrazom na ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Zámerom práce bolo navrhnúť efektívne formy a metódy participácie podniku na ďalšom vzdelávaní svojich zamestnancov. Objekt skúmania do našej bakalárskej práce sme vybrali dva podniky a to podnik Stigi-trans s.r.o. a podnik Krošlák s.r.o. Na spracovanie získaných údajov z oboch podnikov sme použili metódu dotazníkového prieskumu. Výsledky z dotazníkového prieskumu sme porovnali a zistili sme, že vzdelávanie zamestnancov v oboch podnikoch sa značne líši. Na základe výsledkov sme stanovili potrebné návrhy a odporúčania na zlepšenie kvality procesu vzdelávania v oboch podnikoch.
Kľúčové slová:
Vzdelávanie zamestnancov, Podnik, Ľudský kapitál

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene