Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Identifikačné číslo: 1187
Univerzitný e-mail: timea.zatkova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)

Kontakty
     
               Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Klíma na pracovisku ako jeden z faktorov zvyšovania pracovnej výkonnosti
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Klíma na pracovisku ako jeden z faktorov zvyšovania pracovnej výkonnosti
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na analyzovanie klímy v pracovných skupinách a jej vplyv na pracovnú výkonnosť zamestnancov v danom podniku. Práca je obsiahnutá v štyroch kapitolách, kde v prvej kapitole je vysvetlená základná teória ako pojmy klíma, atmosféra a kultúra, nasleduje popis aspektov vplývajúcich na klímu a charakteristika skupín, výkonnosti a motivácie. V druhej kapitola je venovaná cieľu práce. V tretej kapitole je popísaná metodika práce, ktorá obsahuje popis výskumnej vzorky, použité metódy a organizáciu spracovania prieskumu. Štvrtá kapitola ja obsiahnutá dosiahnutými výsledkami, ktorých popis je obsiahnuty v diskusii a na konci sú navrhnuté naše odporúčania pre daný podnik. Z bakalárske práce vyplýva, že práca môže byť ovplyvňovaná rôznymi faktormi medzi ktoré patrí aj klíma, ktorá ako psychosociálny fenomén, vymedzuje spokojnosť zamestnancov v práci.
Kľúčové slová:
pracovná klíma, sociálna atmosféra, pracovná výkonnosť, pracovník, pracovná skupina

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene