Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Identifikačné číslo: 1187
Univerzitný e-mail: timea.zatkova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)

     
     Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Podnikateľské kompetencie a edukačné potreby mladých podnikateľov
Autor: Bc. Martin Hörik
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Podnikateľské kompetencie a edukačné potreby mladých podnikateľov
Abstrakt:HÖRIK, Martin: Podnikateľské kompetencie a edukačné potreby mladých podnikateľov [Bakalárska práca] / Martin Hörik – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu; Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva. Vedúci práce: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. Nitra: FEM SPU, 2019, 52s. Témou bakalárskej práce sú podnikateľské kompetencie a edukačné potreby mladých podnikateľov. Bakalárska práca sa skladá zo štyroch hlavných častí. V prvej časti sú uvedené teoretické poznatky z oblasti podnikania, vzdelávania, podnikateľských kompetencií a edukačných potrieb. V druhej časti záverečnej práce sme si stanovili ciel , ktorým bola analýza možností rozvoja podnikateľských kompetencií a podnikateľského vzdelávania a jeho prínosu v podpore začiatku podnikania, konkrétne krátkym dotazníkom. V tretej časti sme si určili metodiku práce a metódy skúmania a štvrtá je zameraná na vlastnú prácu. Vo vlastnej práci sme sa sústredili na prieskum prekážok mladých podnikateľov v začiatku ich podnikania a na analýzu ich edukačných potrieb pre úspech v podnikaní. Bakalárska práca obsahuje dotazník, ktorý je určený pre našu cieľovú skupinu, mladých podnikateľov do tridsaťpäť rokov, ale cielený aj pre skúsenejších podnikateľov nad tridsaťpäť rokov, slúžiacich ako kontrolná vzorka. Záverečná práca obsahuje vyhodnotenia dotazníkového prieskumu a taktiež návrh metód a obsahu podnikateľského vzdelávania.
Kľúčové slová:
podnikateľské kompetencie, podnikanie, vzdelávanie, edukačné potreby, podnikateľ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene