Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Identifikačné číslo: 1187
Univerzitný e-mail: timea.zatkova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)

     
Výučba     Projekty          Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Podnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancov
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Oponent:PhDr. Anna Mravcová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Podnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancov
Abstrakt:
Témou bakalárskej práce je podnikové vzdelávanie ako predpoklad zvyšovania výkonnosti zamestnancov. V prvej časti je teoretická analýza problematiky podnikového vzdelávania s dôrazom na vplyv vzdelávania na výkonnosť a produktivitu zamestnancov. Druhá časť práce obsahuje cieľ, ktorý sme si stanovili. V tretej časti je popísaná metodika práce, ako sme postupovali pri písaní a štvrtá časť sa sústreďuje na našu vlastnú prácu, ktorá obsahuje opis spoločnosti Slovenská pošta a.s., ktorú sme si zvolili a dotazníkový prieskum, ktorý sme uskutočnili v danej spoločnosti. Práca analyzuje aktuálny stav vzdelávania vo vybranej organizácii a navrhuje možnosti ďalšieho vzdelávania zamestnancov s cieľom zvyšovania produktivity práce. Zámerom záverečnej práce je navrhnúť efektívne formy a metódy participácie podniku na ďalšom vzdelávaní svojich zamestnancov. Kľúčové slová: vzdelávanie, zamestnanci, výkonnosť, metódy vzdelávania
Kľúčové slová:
Zamestnanci, Výkonnosť, Vzdelávanie, metódy vzdelávania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene