Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Identifikačné číslo: 1187
Univerzitný e-mail: timea.zatkova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty          
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Systém podnikového vzdelávania vybraného podniku a možnosti jeho optimalizácie
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Oponent:Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Systém podnikového vzdelávania vybraného podniku a možnosti jeho optimalizácie
Abstrakt:
Práca sa zameriava analýzou systému vzdelávania v podmienkach vybraného podniku a na tomto základe navrhuje možnosti jeho optimalizácie. Bakalárska práca pozostáva z dvoch častí: teoretickej a aplikačnej časti. Teoretická časť je vypracovaná na základe poznatkov z odbornej literatúry. Teória je zameraná na pojmy z oblasti ľudských zdrojov, personálnej činnosti, vzdelávania a rozvoja zamestnancov. Súčasťou teoretickej časti sú aj spôsoby, formy vzdelávania a cyklus vzdelávania, ktoré boli podkladom pre spracovanie aplikačnej časti. Orientuje sa na skúmanie základných foriem a metód vzdelávania uplatňovaných v podnikovej praxi. Táto bakalárska práca sa zaoberá oblasťou systému vzdelávania ako na teoretickej, tak i na praktickej úrovni priamo vo vybranej organizácii. V druhej časti sú základné informácie o akciovej spoločnosti Madator Automotive Sodecia, a.s. a jej história. Je tu popísaná taktiež organizačná štruktúra organizácie a v neposlednom rade spôsob vzdelávania a rozvoja zamestnancov v spoločnosti, ktorý je aplikovaný na vzdelávacom cykle, od identifikácií potrieb vzdelávania až po samotné vyhodnotenie vzdelávania a spätnú väzbu.
Kľúčové slová:
podnik, metódy podnikového vzdelávania, možnosti optimalizácie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene