Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Identification number: 1187
University e-mail: timea.zatkova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
Chief official - Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Centre of education and psychological counselling at Faculty of economics and management of the Slovak university of agriculture in Nitra in retrospective and its perspectives
Šeben Zaťková, Tímea
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v retrospektive a jeho perspektívy = Centre of education and psychological counselling at Faculty of economics and management of the Slovak university of agriculture in Nitra in retrospective and its perspectives. In ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Pedagogicko-psychologické vzdelávanie na vysokej škole v retrospektíve a jeho perspektívy. Nadlac: Ivan Krasko, 2019, p. 18--25. ISBN 978-973-107-149-7 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
2.O pozícii pedagogiky a psychológie vo vysokoškolskom vzdelávaní
Šeben Zaťková, Tímea
O pozícii pedagogiky a psychológie vo vysokoškolskom vzdelávaní. In Poľnohospodár. 64, 3 (2019), p. 4. ISSN 1336-2909.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details
3.Päťdesiatpäť rokov vysokoškolskej pedagogiky na SPU
Šeben Zaťková, Tímea
Päťdesiatpäť rokov vysokoškolskej pedagogiky na SPU. In Poľnohospodár. 64, 7 (2019), p. 6. ISSN 1336-2909.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details
4.Pedagogicko-psychologické vzdelávanie na vysokej škole v retrospektíve a jeho perspektívy
Šeben Zaťková, Tímea
Pedagogicko-psychologické vzdelávanie na vysokej škole v retrospektíve a jeho perspektívy. Nadlac: Ivan Krasko, 2019. ISBN 978-973-107-149-7 (brož.).
2019Details
5.Praktická príprava budúcich učiteľov v odbornom vzdelávaní a reflexia hospitačnej praxe študentmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
Šeben Zaťková, Tímea
Praktická príprava budúcich učiteľov v odbornom vzdelávaní a reflexia hospitačnej praxe študentmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. In Príprava učiteľov prírodovedných, poľnohospodárskych a príbuzných odborov v meniacich sa požiadavkách praxe. Nitra: UKFFPV, 2019, p. 196--210. ISBN 978-80-558-1393-6 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
6.Probe to lifestyle of teachers at Slovak University of Agriculture
Chlebová, Zuzana -- Černáková, Eleonóra -- Šeben Zaťková, Tímea -- Virághová, Silvia
Probe to lifestyle of teachers at Slovak University of Agriculture.  In New dimensions in the quality of life. Mobile : York University. (2019), p. 50--58. ISBN 978--0-8353-5031-X.
AECVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
7.Problems of higher education in the context of analysis of the final theses from the higher education pedagogy course at SUA Nitra
Šeben Zaťková, Tímea
Problémy vysokoškolského vzdelávania v kontexte analýzy záverečných prác z kurzu vysokoškolskej pedagogiky na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre = Problems of higher education in the context of analysis of the final theses from the higher education pedagogy course at SUA Nitra. In ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Pedagogicko-psychologické vzdelávanie na vysokej škole v retrospektíve a jeho perspektívy. Nadlac: Ivan Krasko, 2019, p. 92--101. ISBN 978-973-107-149-7 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
8.Project teaching and its application possibilities in the secondary school practice
Švikruhová, Petronela -- Šeben Zaťková, Tímea -- Kapsdorferová, Zuzana
Projektové vyučovanie a možnosti jeho aplikácie v praxi stredných škôl = Project teaching and its application possibilities in the secondary school practice.  In Pedagogicko-psychologické vzdelávanie na vysokej škole v retrospektíve a jeho perspektívy. Nadlac : Ivan Krasko. (2019), p. 142--152. ISBN 978-973-107-149-7 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
9.Rozvíjanie podnikateľských kompetencií žiakov v odbornom vzdelávaní
Šeben Zaťková, Tímea
Rozvíjanie podnikateľských kompetencií žiakov v odbornom vzdelávaní. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2019, p. 49--57. ISBN 978-80-558-1408-7 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
10.VET teacher preparation in Slovakia and the new professionals - entrepreneurship trainers for VET
Šeben Zaťková, Tímea -- Ambrozy, Marián
VET teacher preparation in Slovakia and the new professionals - entrepreneurship trainers for VET. In TEM JOURNAL - technology, education, management, informatics. 8, 1 (2019), p. 248--254. ISSN 2217-8309.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
11.60 rokov FEM SPU v Nitre
Horská, Elena -- Kapsdorferová, Zuzana -- Rovný, Patrik -- Savov, Radovan -- Turčeková, Natália -- Barát, Pavol -- Bojňanský, Jozef -- Gálová, Jana -- Gurčík, Ľubomír -- Hornyák Gregáňová, Radomíra -- Kadlečíková, Mária -- Moravcová, Ľubomíra -- Moravčíková, Danka -- Országhová, Dana -- Šeben Zaťková, Tímea -- Tóthová, Darina -- Váryová, Ivana
Kronika: 60 rokov FEM SPU v Nitre : akí sme a kam smerujeme-. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 176 p. ISBN 978-80-552-2055-0.
BABOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.