Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Identification number: 1187
University e-mail: timea.zatkova [at] uniag.sk
 
Lecturer - Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)
Chief official - Centre of Education and Psychological Counseling (FEM)

     Lesson
     
     
Publications
          
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Analytický pohľad na prípravu učiteľov profesijných predmetov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre = Analytical view on preparation of teachers of professional subjects at the Slovak university of agriculture in Nitra
Šeben Zaťková, Tímea
Analytický pohľad na prípravu učiteľov profesijných predmetov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre = Analytical view on preparation of teachers of professional subjects at the Slovak university of agriculture in Nitra. In Didaktické a environmentální aspekty v přípravě učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Praha: Česká zemědělská univerzita 2020, 2020, p. 47--58. ISBN 978-80-213-3039-9 (brož.).
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
2.
Burnout syndrome of university teachers
Kapustová, Zuzana -- Šeben Zaťková, Tímea -- Čeryová, Dominika
Syndróm vyhorenia v práci vysokoškolských učiteľov: Burnout syndrome of university teachers. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 208--225. ISSN 1339-7400.
AEC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
3.Evaluation of teaching quality of selected subject
Švikruhová, Petronela -- Šeben Zaťková, Tímea -- Kapsdorferová, Zuzana
Hodnotenie kvality výučby predmetu Manažment kvality: Evaluation of teaching quality of selected subject. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 554--576. ISSN 1339-7400.
AEC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020Details
4.
Final theses from higher education pedagogy course at Slovak university of agriculture in Nitra as reflection of the quality of the education at the level of its subjects
Šeben Zaťková, Tímea
Final theses from higher education pedagogy course at Slovak university of agriculture in Nitra as reflection of the quality of the education at the level of its subjects. In R&E-source. 7, 18 (2020), p. 126--133. ISSN 2313-1640.
ADE
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Details
5.
Globálne vzdelávanie a edukácia k udržateľnému rozvoju
Šeben Zaťková, Tímea
Globálne vzdelávanie a edukácia k udržateľnému rozvoju. In Didaktika. 1, 4 (2020), p. 21--24. ISSN 1338-2845.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020
Details
6.
Predhovor: foreward
Šeben Zaťková, Tímea
Predhovor: foreward. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 7--9. ISSN 1339-7400.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2020
Details
7.
Selected problems of higher education - suggestions for solution in the context of analysis of the final theses from the higher education pedagogy courses
Šeben Zaťková, Tímea
Vybrané problémy vysokoškolského vzdelávania - námety na riešenie v kontexte analýzy záverečných prác z kurzu vysokoškolskej pedagogiky: Selected problems of higher education - suggestions for solution in the context of analysis of the final theses from the higher education pedagogy courses.  In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019. Brno : Mendelova univerzita. (2020), p. 188--196. ISBN 978-80-7509-702-6.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2020Details
8.UNIVERSITAS MODERNA - Pedagogicko-psychologické vzdelávanie na vysokej škole v retrospektíve a jeho perspektívy. 55 rokov pedagogického vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Šeben Zaťková, Tímea
UNIVERSITAS MODERNA - Pedagogicko-psychologické vzdelávanie na vysokej škole v retrospektíve a jeho perspektívy. 55 rokov pedagogického vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. In Lifelong learning. 10, 1 (2020), p. 113--117. ISSN 1804-526X.
ADEVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
2020
Details
9.
University teacher teaching style
Štefúnová, Veronika -- Šeben Zaťková, Tímea
Vyučovací štýl vysokoškolského učiteľa: University teacher teaching style. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), p. 241--259. ISSN 1339-7400.
AEC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details
10.
Výchova a udržateľný rozvoj
Šeben Zaťková, Tímea -- Mravcová, Anna -- Baranovič, Štefan
Výchova a udržateľný rozvoj. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2020. 174 p. ISBN 978-83-8111-188-1.
AAA
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
2020
Details
11.
Záverečné práce z kurzu vysokoškolskej pedagogiky ako reflexia a indikátor kvality subjektu a objektu vzdelávacieho procesu v konkrétnom kontexte edukácie /: Tímea Šeben Zaťková, Ľubica Jedličková
Šeben Zaťková, Tímea -- Jamborová, Ľubica
Záverečné práce z kurzu vysokoškolskej pedagogiky ako reflexia a indikátor kvality subjektu a objektu vzdelávacieho procesu v konkrétnom kontexte edukácie /: Tímea Šeben Zaťková, Ľubica Jedličková. In Pedagogica actualis XI. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2020, p. 331--338. ISBN 978-80-572-0045-1 (brož.).
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.