Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Identifikačné číslo: 1187
Univerzitný e-mail: timea.zatkova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
Vedúca pracoviska - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)

Kontakty
     
     Projekty
     
Publikácie
     
Orgány     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Vybrané problémy vysokoškolského vzdelávania - námety na riešenie v kontexte analýzy záverečných prác z kurzu vysokoškolskej pedagogiky: Selected problems of higher education - suggestions for solution in the context of analysis of the final theses from the higher education pedagogy courses.  In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019. Brno : Mendelova univerzita. (2020), s. 188--196. ISBN 978-80-7509-702-6.

Originálny názov:
Vybrané problémy vysokoškolského vzdelávania - námety na riešenie v kontexte analýzy záverečných prác z kurzu vysokoškolskej pedagogiky: Selected problems of higher education - suggestions for solution in the context of analysis of the final theses from the higher education pedagogy courses
Anglický názov:
Selected problems of higher education - suggestions for solution in the context of analysis of the final theses from the higher education pedagogy courses
Autor: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. (100%)
Pracovisko:
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ:
Mendelova univerzita
Miesto vydania:
Brno
Rok zverejnenia:
2020
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
188
Do strany:
196
Počet strán:
9
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník:
Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Kľúčové slová:
slovenčina: vysokoškolské štúdium, vysokoškolskí učitelia, vysokoškolská pedagogika
Rok uplatnenia:
2020
 
Záznam vložil:
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Posledná zmena:
02.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019. Brno: Mendelova univerzita, 2020. ISBN 978-80-7509-702-6.

Originálny názov:
Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-7509-702-6
Vydavateľ: Mendelova univerzita
Miesto vydania:
Brno
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena:
02.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)