Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Identifikačné číslo: 1187
Univerzitný e-mail: timea.zatkova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)

Kontakty     Výučba
     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. -- JAMBOROVÁ, Ľ. Záverečné práce z kurzu vysokoškolskej pedagogiky ako reflexia a indikátor kvality subjektu a objektu vzdelávacieho procesu v konkrétnom kontexte edukácie /: Tímea Šeben Zaťková, Ľubica Jedličková. In Pedagogica actualis XI. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2020, s. 331--338. ISBN 978-80-572-0045-1 (brož.).

Originálny názov:
Záverečné práce z kurzu vysokoškolskej pedagogiky ako reflexia a indikátor kvality subjektu a objektu vzdelávacieho procesu v konkrétnom kontexte edukácie /: Tímea Šeben Zaťková, Ľubica Jedličková
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Slovenská poľnohospodárska knižnica
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Pedagogica actualis XI.
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
331
Do strany:
338
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: záverečné práce, vysokoškolskí učitelia, vysokoškolská pedagogika, vzdelávacie kurzy, informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Pedagogica actualis XI. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2020. ISBN 978-80-572-0045-1 (brož.).

Originálny názov:
Pedagogica actualis XI.
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-572-0045-1 (brož.)
Vydavateľ:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Miesto vydania:
Trnava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena:
16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)