Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Identifikačné číslo: 1187
Univerzitný e-mail: timea.zatkova [at] uniag.sk
 

     
Výučba     Projekty     Publikácie
     
     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠVIKRUHOVÁ, P. -- ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. -- KAPSDORFEROVÁ, Z. Hodnotenie kvality výučby predmetu Manažment kvality: Evaluation of teaching quality of selected subject. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. (2020), s. 554--576. ISSN 1339-7400.

Originálny názov:
Hodnotenie kvality výučby predmetu Manažment kvality: Evaluation of teaching quality of selected subject
Anglický názov:
Evaluation of teaching quality of selected subject
Autor:
Pracovisko: Katedra manažmentu
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2020
Od strany:
554
Do strany:
576
Počet strán:
23
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: vzdelávanie, odborná terminológia, výučba, inovácie
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Petronela Švikruhová, PhD.
Posledná zmena: 29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre. ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Kraków: ISSN 1339-7400.

Originálny názov:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1339-7400
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Kraków
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
29.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)