Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Identifikačné číslo: 1187
Univerzitný e-mail: timea.zatkova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)

Kontakty     
     
Projekty     Publikácie
     
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Final theses from higher education pedagogy course at Slovak university of agriculture in Nitra as reflection of the quality of the education at the level of its subjects. In R&E-source. 7, 18 (2020), s. 126--133. ISSN 2313-1640.

Originálny názov:
Final theses from higher education pedagogy course at Slovak university of agriculture in Nitra as reflection of the quality of the education at the level of its subjects
Autor:
Pracovisko:
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
R&E-source
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 7
Číslo periodika v rámci zväzku:
18
Rok vydania:
2020
Od strany: 126
Do strany:
133
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: kvalita vzdelávania, vysokoškolská pedagogika, vysokoškolskí študenti, vysokoškolskí učitelia, vzdelávacie kurzy
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
08.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

R&E-source. Baden: ISSN 2313-1640.

Originálny názov:
R&E-source
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
2313-1640
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Baden
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
08.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)