Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Identifikačné číslo: 1187
Univerzitný e-mail: timea.zatkova [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba     
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Globálne vzdelávanie a edukácia k udržateľnému rozvoju. In Didaktika. 1, 4 (2020), s. 21--24. ISSN 1338-2845.

Originálny názov:
Globálne vzdelávanie a edukácia k udržateľnému rozvoju
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko: Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Didaktika
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
1
Číslo periodika v rámci zväzku:
4
Rok vydania:
2020
Od strany:
21
Do strany:
24
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: didaktika, vzdelávanie, globálna výchova
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 05.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Didaktika. Bratislava: ISSN 1338-2845.

Originálny názov:
Didaktika
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1338-2845
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Bratislava
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
05.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)