Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
Identification number: 1188
University e-mail: renata.krajcirova [at] uniag.sk
 
Administration - Control Unit (R R)
Lecturer - Department of Accountancy (FEM)
Chief official - Control Unit (R R)

     
     Projects
     
     Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis is submitted
BTWritten by (author): Lucia Baranišínová
Zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SR
May 2020
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tatiana Benďáková
Zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SR
May 2020
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Bezák
Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane vo vybranej obchodnej spoločnosti
May 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lenka Blahútová
Zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SR
May 2018
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zsolt Bolyós
Zhodnotenie nákladov a výnosov vo vybranej obchodnej spoločnosti
May 2018
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Erika Borbélyová
Zhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciach
April 2020
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Dávid Bujna
Zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SR
May 2020
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Dzuro
Daňová sústava SR
May 2012Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Fabian
Zhodnotenie nákladov a výnosov vo vybranej obchodnej spoločnosti
May 2018
Displaying the final thesis
10.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Natália Fazekašová
Zhodnotenie dane z príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚ
May 2021
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Mária Floreková
Výsledok hospodárenia a základ dane z príjmov
May 2013
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Katarína Florková
Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb
May 2017Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Andrej Géci, PhD.
Zdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚ
May 2015
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Samuel Gibala
Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane
May 2019
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Erik Greškovič
Zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SR
May 2020
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Lenka Grmanová
Zhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad
May 2020Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Natália Gunárová
Zdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚ
May 2020
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Veronika Hatalová
Zhodnotenie nákladov a výnosov vo vybranej spoločnosti
May 2019
Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Veronika Heklová
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
May 2018
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Bianka Holocsiová
Zhodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podniku
May 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Eva Horváthová
Zdaňovanie príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚ
April 2013
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Patrícia Hudecová
Zdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚ
May 2015
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lenka Hutlasová
Obežný majetok vo vybranom podniku
May 2011
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jaroslava Chomjaková
Daň z pridanej hodnoty a jej aplikácia vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2012
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Chovančeková
Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti fyzickej osoby v Slovenskej republike
April 2016
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Martina Kašparová
Zhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciach
May 2019Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Júlia Kozoňová
Zhodnotenie vnútorného predpisu pre vedenie účtovníctva vo vybranom podniku
May 2017
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daniela Krajčovičová
Výsledok hospodárenia a základ dane z príjmov právnických osôb v Slovenskej republike
May 2016
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Magdaléna Kubištelová
Analýza výsledku hospodárenia a základu dane z príjmov právnických osôb vo vybranej obchodnej spoločnosti
May 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Patrícia Kurecová
Zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SR
May 2019
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Monika Lajčiaková
Zhodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podniku
May 2017
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Juraj Majer
Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane spoločnosti
May 2011
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Romana Majlingová
Zhodnotenie nákladov a výnosov vo vybranej spoločnosti
May 2019
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Simona Naňová
Zdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚ
May 2020
Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Alena Nepeľová
Zhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SR
May 2021
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Vanesa Paulíková
Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane
May 2020
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Bibiána Pavelová
Zhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SR
May 2020
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Pekar
Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane vo vybranej obchodnej spoločnosti
May 2019
Displaying the final thesis
39.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Kristína Peťovská
Zhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad
May 2021Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Plevková
Analýza výsledku hospodárenia a základu dane z príjmov právnických osôb vo vybranej obchodnej spoločnosti
May 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Michaela Raffáčová
Zhodnotenie dane z príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚ
May 2021
Displaying the final thesis
42.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Karol Sádecký
Zhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SR
May 2021
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Salva
Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane vo vybranej obchodnej spoločnosti
May 2018
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikoleta Simonicsová
Daňový systém v Slovenskej republike
May 2016
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Smutný
Daň z pridanej hodnoty a jej aplikácia vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2012
Displaying the final thesis
46.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Emília Streličáková
Vedenie vnútroorganizačného účtovníctva vo vybranom podniku
May 2017
Displaying the final thesis
47.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Richard Šoóki
Daňové príjmy obce so zameraním na daň z nehnuteľnosti.
May 2021
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Gergely Törjék
Zhodnotenie miestnych daní a poplatkov v obci
May 2019
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Eva Ulianková
Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane vo vybranej obchodnej spoločnosti
May 2018
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jakub Vaňo
Zdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚ
April 2015
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Varga
Zhodnotenie dane z pridanej hodnoty vo vybranej obchodnej spoločnosti
May 2014
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Vladárová
Podiel majetkových daní vo vybranom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
53.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Barbora Vojtelová
Zhodnotenie dane z príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚ
May 2021
Displaying the final thesis
54.
Final thesis is in progressBTWritten by (author): Zuzana Výbochová
Zhodnotenie nepriamych daní vo vybranom podniku
May 2019
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Zelenaj
Zhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovom systéme SR
May 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress