Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
Identification number: 1188
 
Administration - Control Unit (R R)
Chief official - Control Unit (R R)

     Lesson     Projects
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Taxation of personal income in selected countries of the European Union
Written by (author): Ing. Jakub Vaňo
Department: Department of Finance (FEM)
Thesis supervisor:
Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚ
Summary:
Daň z príjmov fyzických osôb, ktorou sa zaoberá diplomová práca, bezprostredne zasahuje do fungovania celej spoločnosti. Cieľom predkladanej diplomovej práce je objasnenie problematiky zdaňovania príjmov fyzických osôb v dvoch vybraných štátoch Európskej únie a na základe porovnania identifikovať spoločné znaky a rozdiely daňového zaťaženia v Slovenskej republike a Českej republike. Teoretická časť diplomovej práce je zameraná na oblasť charakterizujúcu základné daňové náležitosti daňovej sústavy a definíciu jednotlivých prvkov zdaňovania príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách Európskej únie. Praktická časť diplomovej práce je zameraná na posúdenie a porovnanie princípov zdaňovania príjmov fyzických osôb v Slovenskej republike a Českej republike. Predkladaná diplomová práca poskytuje okrem teoretického porovnania zdaňovania príjmov v oboch krajinách aj praktické znázornenie na modelovom príklade. Na základe zhodnotenia daňového zaťaženia fyzických osôb v Slovenskej republike a Českej republike boli navrhnuté teoretické odporúčania na úpravu smerovania systému zdaňovania príjmov fyzických osôb.
Key words:daň z príjmov fyzických osôb, daňovník, daňová sústava, základ dane, sadzba dane, daňové zaťaženie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited