Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
Identification number: 1188
University e-mail: renata.krajcirova [at] uniag.sk
 
Administration - Control Unit (R R)
Chief official - Control Unit (R R)

     
     
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The evaluation of costs and revenues in a chosen company
Written by (author): Bc. Veronika Hatalová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie nákladov a výnosov vo vybranej spoločnosti
Summary:
Bakalárska práca sa venuje zhodnoteniu nákladov a výnosov vo vybranej obchodnej spoločnosti za sledované obdobie rokov 2015 – 2017. Prácu rozdeľujeme na dve časti. V prvej časti sú aplikované názory rôznych slovenských a zahraničných autorov, ktoré sa týkajú účtovníctva a jeho právnej úpravy na Slovensku, nákladom, výnosom a výsledku hospodárenia. Druhá časť je zameraná na výsledky práce, ktoré sú rozdelené do samostatných častí. V prvej časti je zobrazená štruktúra a vývoj nákladov v spoločnosti v sledovanom období, ďalšia časť zahŕňa štruktúru a vývoj výnosov v spoločnosti v sledovanom období. Tretia časť prezentuje štruktúru a vývoj výsledku hospodárenia v spoločnosti v sledovanom období. Posledná časť sa zaoberá zhodnotením nákladov a výnosov v obchodnej spoločnosti prostredníctvom vybraných finančných ukazovateľov.
Key words:náklady, výnosy, výsledok hospodárenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited