Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
Identification number: 1188
University e-mail: renata.krajcirova [at] uniag.sk
 
Administration - Control Unit (R R)
Chief official - Control Unit (R R)

Contacts
     
Lesson
     
Projects     Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Income tax of individuals in selected countries of European union
Written by (author): Bc. Natália Gunárová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Ivana Váryová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚ
Summary:
Témou, ktorou sa zaoberá bakalárska práca daň z príjmov fyzických osôb je veľmi rozšírenou a aktuálnou témou. Táto téma zasahuje do fungovania cele spoločnosti. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť je teoretická. V tejto kapitole rozoberáme a charakterizujeme základné pojmy spojené s danou problematikou. Cieľom práce je porovnanie zdaňovania príjmov v jednotlivých krajinách Európskej únie, konkrétne V4 – Českej republiky, Slovenskej republiky, Poľskej republiky a Maďarskej republiky. V druhej praktickej časti charakterizujeme jednotlivé prvky zdaňovania príjmov fyzických osôb vo všetkých krajinách Vyšehradskej štvorky. Praktická časť obsahuje aj modelový príklad, v ktorom je znázornenie výpočtu mzdy a následne porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia.
Key words:
daň, daň z príjmov fyzických osôb, krajiny V4, daňovník, daňové zaťaženie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited