Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
Identification number: 1188
University e-mail: renata.krajcirova [at] uniag.sk
 
Administration - Control Unit (R R)
Lecturer - Department of Accountancy (FEM)
Chief official - Control Unit (R R)

     Lesson     
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Transformation of accounting result into the tax base
Written by (author):
Department:
Department of Accountancy (FEM)
Thesis supervisor: Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
Opponent:
Ing. Roland Babinský
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Transformácia výsledku hospodárenia na základ dane
Summary:
Bakalárska práca sa venuje transformácii výsledku hospodárenia na základ dane. Cieľom práce je zhodnotenie transformácie výsledku hospodárenia na základ dane vo vybranom podniku. Transformácia výsledku hospodárenia bola hodnotená vo vybranej akciovej spoločnosti v sledovanom období rokov 2016 až 2018. V prvej kapitole je prezentovaná súčasná situácia vybranej problematiky na základe vybraných domácich a zahraničných literárnych zdrojov. Ďalšia kapitola je zameraná na charakteristiku metodiky práce. Výsledky práce prezentujú majetkovú a kapitálovú štruktúru spoločnosti Mlyn Štúrovo, nákladovú a výnosovú štruktúru spoločnosti Mlyn Štúrovo, vývoj výsledku hospodárenia a transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane. V závere práce sú zhodnotené výsledky práce vzhľadom k stanoveným cieľom.
Key words:daň z príjmov právnických osôb, podnik, základ dane, výsledok hospodárenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited