Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Renáta Krajčírová, PhD.
Identification number: 1188
 
Administration - Control Unit (R R)
Lecturer - Department of Accountancy (FEM)
Chief official - Control Unit (R R)

Contacts               Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Assessment of selected indirect taxes in tax system of the Slovak Republic
Written by (author):
Department:
Department of Accountancy (FEM)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Ivana Váryová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SR
Summary:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou nepriamych daní v daňovej sústave Slovenskej republiky. V teoretickej časti poukazuje na vysvetlenie daňových pojmov a oboznamuje so základnými daňovými náležitosťami, ktoré sú potrebné pre správne orientovanie sa v problematike. V praktickej časti sa práca zameriava na dôležitosť daňových príjmov v štátnom rozpočte. Konkrétne hodnotí dôležitosť dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní a prezentuje, akou čiastkou sa podieľajú na plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Key words:
daň, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, nepriame dane, štátny rozpočet

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited