Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Identification number: 1192
University e-mail: stefan.ailer [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Achberger
Riadenie archivačného potenciálu vína prostredníctvom technologických postupov a režimu sírenia
April 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamil Červenka
Hodnotenie vplyvu terroir na vybrané analytické a organoleptické parametre vína.
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Duchoslav
Možnosti a rezervy rozvoja vínnej turistiky v Hontianskom a Ipeľskom vinohradníckom rajóne
April 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Fapšová
Výskum vplyvu foliárnej aplikácie anorganických hnojív Sulka - Ca a Sulka - K na zdravotný stav viniča hroznorodého a kvalitatívne parametre hrozna
April 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Fekete
Výskum obsahu prchavých aromatických látok a organoleptických vlastností vín získaných technológiou cieleného okysličenia muštu a ich porovnanie s technológiou reduktívne spracovaného hrozna
April 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Fekete
Zhodnotenie súčasného stavu a návrh rozvoja vinohradníctva a vinárstva v Želiezovskom vinohradníckom rajóne
April 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivan Gavalovič
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Vrábeľský vinohradnícky rajón
April 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Gráf
Hodnotenie vplyvu terroir na vybrané parametre vín z odrôd Devín a Dunaj - Tekovský a Modrokamenský vinohradnícky rajón
April 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Margaréta Hajdučíková
Vplyv pôsobenia nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa na kvalitatívne parametre zrejúceho vínneho destilátu
April 2020Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Linda Hochmannová
Hodnotenie potenciálu genofondu viniča hroznorodého z pohľadu odolnosti voči škodlivým biotickým faktorom
April 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Richard Choma
Možnosti, potenciál a rezervy rozvoja vínnej turistiky v Sobraneckom vinohradníckom rajóne
April 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Konyariková
Sledovanie efektov foliárnej aplikácie anorganických hnojív na báze polysulfidickej síry na kvalitatívne parametre hrozna a zdravotný stav viniča hroznorodého
April 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Kurcinová
Vplyv aplikácie doplnkovej mimokoreňovej výživy s polysulfidmi na zdravotný stav hrozna a kondíciu krov viniča hroznorodého
April 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Kvačala
Hodnotenie vplyvu terroir na vybrané analytické a organoleptické parametre vína - Vinohradnícke obce Šenkvice a Modra
May 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Laktiš
Možnosti monotematického horizontálneho a vertikálneho využitia rosé vín pri zážitkovej enogastronómii
April 2019Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Lancz
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Šintavský vinohradnícky rajón
April 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Frederika Lešková
Manažment prísunu a výdaja kalórií pri zážitkovej enogastronómii
April 2019Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jakub Mankovecký
Manažment prirodzeného potenciálu zrenia bieleho vína aplikáciou špecifických technologických postupov spracovania hrozna
September 2022Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Mankovecký
Porovnanie enologických postupov, parametrov vyrobených vín a obsahu fenolických látok pri metódach cieleného okysličenia muštu a reduktívneho spracovania hrozna
April 2017Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Mankovecký
Využitie technológie cieleného okysličenia rmutu bieleho muštového hrozna pre zachovanie odrodového charakteru a osobitosti vína
April 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Nagyová Sabová
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Vrbovský vinohradnícky rajón
April 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Olenočinová
Možnosti a rezervy rozvoja vínnej turistiky v Skalickom a Záhorskom vinohradníckom rajóne
April 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Pilarčík
Zhodnotenie súčasného stavu a návrh rozvoja vinohradníctva a vinárstva v ŠIntavskom vinohradníckom rajóne
April 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Polák
Analýza potenciálu zážitkovej enogastronómie v hlohoveckom vinohradníckom rajóne a jej využitie v programe propagácie umiernenej konzumácie vína
May 2016Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Pollák
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Fraštácke putovanie za vínom
April 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Pribišová
Sledovanie efektov účinku viaczložkových anorganických hnojív Sulka - Ca a Sulka - K na kvalitatívne parametre hrozna a zdravotný stav muštových odrôd viniča hroznorodého
April 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Júlia Ridzoňová
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Nitriansky vinohradnícky rajón
April 2014Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Júlia Ridzoňová
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Nitriansky vinohradnícky rajón
May 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Slávik
Možnosti, potenciál a rezervy rozvoja vínnej turistiky v regióne Horná Nitra
April 2017Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Strelcová
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Zlatomoravecký vinohradnícky rajón
April 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Töröková
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Modrokamenský a Vinický vinohradnícky rajón
April 2014Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Zuščin
Analýza potenciálu zážitkovej enogastronómie v bardejovskom regióne a jej využitie v programe propagácie umiernenej konzumácie vína
April 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Žákovič
Analýza potenciálu genofondu viniča hroznorodého z pohľadu schopnosti regenerácie generatívnych orgánov po poškodení jarnými mrazmi
April 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress