Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Identification number: 1192
University e-mail: stefan.ailer [at] uniag.sk
 

          Final thesis          Publications     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Jakub Achberger
Porovnanie praktík statického a dynamickéhom odkaľovania muštu a ich vplyvu na kvalitatívne parametre vína
April 2021
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Jakub Achberger
Riadenie archivačného potenciálu vína prostredníctvom technologických postupov a režimu sírenia
April 2018Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kamil Červenka
Hodnotenie vplyvu terroir na vybrané analytické a organoleptické parametre vína.
May 2012
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Duchoslav
Možnosti a rezervy rozvoja vínnej turistiky v Hontianskom a Ipeľskom vinohradníckom rajóne
April 2015Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Fapšová
Výskum vplyvu foliárnej aplikácie anorganických hnojív Sulka - Ca a Sulka - K na zdravotný stav viniča hroznorodého a kvalitatívne parametre hrozna
April 2016
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Fekete
Výskum obsahu prchavých aromatických látok a organoleptických vlastností vín získaných technológiou cieleného okysličenia muštu a ich porovnanie s technológiou reduktívne spracovaného hrozna
April 2017
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Fekete
Zhodnotenie súčasného stavu a návrh rozvoja vinohradníctva a vinárstva v Želiezovskom vinohradníckom rajóne
April 2015
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ivan Gavalovič
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Vrábeľský vinohradnícky rajón
April 2014
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Gráf
Hodnotenie vplyvu terroir na vybrané parametre vín z odrôd Devín a Dunaj - Tekovský a Modrokamenský vinohradnícky rajón
April 2015
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Margaréta Hajdučíková
Vplyv pôsobenia nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa na kvalitatívne parametre zrejúceho vínneho destilátu
May 2020
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Linda Hochmannová
Hodnotenie potenciálu genofondu viniča hroznorodého z pohľadu odolnosti voči škodlivým biotickým faktorom
April 2019Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Richard Choma
Možnosti, potenciál a rezervy rozvoja vínnej turistiky v Sobraneckom vinohradníckom rajóne
April 2017
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Konyariková
Sledovanie efektov foliárnej aplikácie anorganických hnojív na báze polysulfidickej síry na kvalitatívne parametre hrozna a zdravotný stav viniča hroznorodého
April 2018
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Kurcinová
Vplyv aplikácie doplnkovej mimokoreňovej výživy s polysulfidmi na zdravotný stav hrozna a kondíciu krov viniča hroznorodého
April 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Kvačala
Hodnotenie vplyvu terroir na vybrané analytické a organoleptické parametre vína - Vinohradnícke obce Šenkvice a Modra
May 2013
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrej Laktiš
Možnosti monotematického horizontálneho a vertikálneho využitia rosé vín pri zážitkovej enogastronómii
April 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dávid Lancz
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Šintavský vinohradnícky rajón
April 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Frederika Lešková
Manažment prísunu a výdaja kalórií pri zážitkovej enogastronómii
April 2019
Displaying the final thesis
19.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Jakub Mankovecký
Manažment prirodzeného potenciálu zrenia bieleho vína aplikáciou špecifických technologických postupov spracovania hrozna
September 2022
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Mankovecký
Porovnanie enologických postupov, parametrov vyrobených vín a obsahu fenolických látok pri metódach cieleného okysličenia muštu a reduktívneho spracovania hrozna
April 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Mankovecký
Využitie technológie cieleného okysličenia rmutu bieleho muštového hrozna pre zachovanie odrodového charakteru a osobitosti vína
April 2019
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Nagyová Sabová
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Vrbovský vinohradnícky rajón
April 2014
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Helena Olenočinová
Možnosti a rezervy rozvoja vínnej turistiky v Skalickom a Záhorskom vinohradníckom rajóne
April 2015Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Pilarčík
Zhodnotenie súčasného stavu a návrh rozvoja vinohradníctva a vinárstva v ŠIntavskom vinohradníckom rajóne
April 2015
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Polák
Analýza potenciálu zážitkovej enogastronómie v hlohoveckom vinohradníckom rajóne a jej využitie v programe propagácie umiernenej konzumácie vína
May 2016
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Pollák
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Fraštácke putovanie za vínom
April 2014
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Pribišová
Sledovanie efektov účinku viaczložkových anorganických hnojív Sulka - Ca a Sulka - K na kvalitatívne parametre hrozna a zdravotný stav muštových odrôd viniča hroznorodého
April 2016
Displaying the final thesis
28.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Júlia Ridzoňová
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Nitriansky vinohradnícky rajón
April 2014
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Júlia Ridzoňová
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Nitriansky vinohradnícky rajón
May 2015
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adam Slávik
Možnosti, potenciál a rezervy rozvoja vínnej turistiky v regióne Horná Nitra
April 2017Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michaela Strelcová
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Zlatomoravecký vinohradnícky rajón
April 2014Displaying the final thesis
32.
Final thesis is submitted
BT
Written by (author): Romana Šípeková
Využitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómii
May 2020
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Marek Špačinský
Vplyv druhu flotačného média na kvalitatívne parametre vína
May 2020
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Natália Töröková
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Modrokamenský a Vinický vinohradnícky rajón
April 2014
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Zuščin
Analýza potenciálu zážitkovej enogastronómie v bardejovskom regióne a jej využitie v programe propagácie umiernenej konzumácie vína
April 2017Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Žákovič
Analýza potenciálu genofondu viniča hroznorodého z pohľadu schopnosti regenerácie generatívnych orgánov po poškodení jarnými mrazmi
April 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress