Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Identifikačné číslo: 1192
Univerzitný e-mail: stefan.ailer [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Jakub Achberger
Porovnanie praktík statického a dynamickéhom odkaľovania muštu a ich vplyvu na kvalitatívne parametre vína
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jakub Achberger
Riadenie archivačného potenciálu vína prostredníctvom technologických postupov a režimu sírenia
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kamil Červenka
Hodnotenie vplyvu terroir na vybrané analytické a organoleptické parametre vína.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Duchoslav
Možnosti a rezervy rozvoja vínnej turistiky v Hontianskom a Ipeľskom vinohradníckom rajóne
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Fapšová
Výskum vplyvu foliárnej aplikácie anorganických hnojív Sulka - Ca a Sulka - K na zdravotný stav viniča hroznorodého a kvalitatívne parametre hrozna
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Fekete
Výskum obsahu prchavých aromatických látok a organoleptických vlastností vín získaných technológiou cieleného okysličenia muštu a ich porovnanie s technológiou reduktívne spracovaného hrozna
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Fekete
Zhodnotenie súčasného stavu a návrh rozvoja vinohradníctva a vinárstva v Želiezovskom vinohradníckom rajóne
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ivan Gavalovič
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Vrábeľský vinohradnícky rajón
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Gráf
Hodnotenie vplyvu terroir na vybrané parametre vín z odrôd Devín a Dunaj - Tekovský a Modrokamenský vinohradnícky rajón
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Margaréta Hajdučíková
Vplyv pôsobenia nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa na kvalitatívne parametre zrejúceho vínneho destilátu
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Linda Hochmannová
Hodnotenie potenciálu genofondu viniča hroznorodého z pohľadu odolnosti voči škodlivým biotickým faktorom
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Richard Choma
Možnosti, potenciál a rezervy rozvoja vínnej turistiky v Sobraneckom vinohradníckom rajóne
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Konyariková
Sledovanie efektov foliárnej aplikácie anorganických hnojív na báze polysulfidickej síry na kvalitatívne parametre hrozna a zdravotný stav viniča hroznorodého
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Kurcinová
Vplyv aplikácie doplnkovej mimokoreňovej výživy s polysulfidmi na zdravotný stav hrozna a kondíciu krov viniča hroznorodého
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Kvačala
Hodnotenie vplyvu terroir na vybrané analytické a organoleptické parametre vína - Vinohradnícke obce Šenkvice a Modra
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrej Laktiš
Možnosti monotematického horizontálneho a vertikálneho využitia rosé vín pri zážitkovej enogastronómii
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Lancz
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Šintavský vinohradnícky rajón
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Frederika Lešková
Manažment prísunu a výdaja kalórií pri zážitkovej enogastronómii
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Jakub Mankovecký
Manažment prirodzeného potenciálu zrenia bieleho vína aplikáciou špecifických technologických postupov spracovania hrozna
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Mankovecký
Porovnanie enologických postupov, parametrov vyrobených vín a obsahu fenolických látok pri metódach cieleného okysličenia muštu a reduktívneho spracovania hrozna
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Mankovecký
Využitie technológie cieleného okysličenia rmutu bieleho muštového hrozna pre zachovanie odrodového charakteru a osobitosti vína
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Nagyová Sabová
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Vrbovský vinohradnícky rajón
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Helena Olenočinová
Možnosti a rezervy rozvoja vínnej turistiky v Skalickom a Záhorskom vinohradníckom rajóne
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Pilarčík
Zhodnotenie súčasného stavu a návrh rozvoja vinohradníctva a vinárstva v ŠIntavskom vinohradníckom rajóne
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Polák
Analýza potenciálu zážitkovej enogastronómie v hlohoveckom vinohradníckom rajóne a jej využitie v programe propagácie umiernenej konzumácie vína
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Pollák
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Fraštácke putovanie za vínom
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Pribišová
Sledovanie efektov účinku viaczložkových anorganických hnojív Sulka - Ca a Sulka - K na kvalitatívne parametre hrozna a zdravotný stav muštových odrôd viniča hroznorodého
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Júlia Ridzoňová
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Nitriansky vinohradnícky rajón
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Júlia Ridzoňová
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Nitriansky vinohradnícky rajón
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adam Slávik
Možnosti, potenciál a rezervy rozvoja vínnej turistiky v regióne Horná Nitra
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Strelcová
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Zlatomoravecký vinohradnícky rajón
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Romana Šípeková
Využitie potenciálu pestovateľského ročníka pri prezentácii vína vo vertikálnej zážitkovej enogastronómii
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Marek Špačinský
Vplyv druhu flotačného média na kvalitatívne parametre vína
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Töröková
Kultúrne posolstvo vína vo vzťahu k vinorodým regiónom a vínnej turistike - Modrokamenský a Vinický vinohradnícky rajón
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Zuščin
Analýza potenciálu zážitkovej enogastronómie v bardejovskom regióne a jej využitie v programe propagácie umiernenej konzumácie vína
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Žákovič
Analýza potenciálu genofondu viniča hroznorodého z pohľadu schopnosti regenerácie generatívnych orgánov po poškodení jarnými mrazmi
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná