Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Identification number: 1192
University e-mail: stefan.ailer [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Biologically valuable component of fruits
Kačániová, Miroslava -- Ailer, Štefan -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Výberovo k biologicky hodnotným zložkám ovocných plodov = Biologically valuable component of fruits. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 7--9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
2.Fruit of grape - vine and representation of some nutritional specific components and their multifunctional use in consumption
Kačániová, Miroslava -- Ailer, Štefan -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Plody Vitis vinifera v aspektoch zastúpenia niektorých nutrične špecifických zložiek a zo spektra ich multiúčelovej využiteľnosti v oblasti spotreby = The fruit of grape - vine and representation of some nutritional specific components and their multifunctional use in consumption. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 10--12.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
3.Fytochemické metabolity v prevencii a liečbe civilizačných ochorení
Jedlička, Jaroslav -- Valšíková-Frey, Magdaléna -- Ailer, Štefan
Fytochemické metabolity v prevencii a liečbe civilizačných ochorení.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 172--184. ISBN 978-80-552-2010-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
4.Jedlé kvitnúce okrasné letničky
Valšíková-Frey, Magdaléna -- Janotková, Tatiana -- Jedlička, Jaroslav -- Ailer, Štefan
Jedlé kvitnúce okrasné letničky.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 317--326. ISBN 978-80-552-2010-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
5.Komplexný pohľad na fenomén oranžové víno
Ailer, Štefan
Komplexný pohľad na fenomén oranžové víno. In Vinič a víno. 19, 3 (2019), p. 86--87. ISSN 1335-7514.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
6.Management of wines´ archiving potential through technological processes and sulphurisation of wine for its preservation
Štefániková, Jana -- Achberger, Jakub -- Nagyová, Veronika -- Jankura, Ervín -- Árvay, Július -- Ailer, Štefan
Management of wines´ archiving potential through technological processes and sulphurisation of wine for its preservation. In 42nd World Congress of Vine and Wine. Ženeva: International Organisation of Vine and Wine, 2019, p. 473--474. ISBN 978-285-038-0105 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
7.Možnosti monotematického horizontálneho a vertikálneho využitia rosé vín pri zážitkovej enogastronómii
Ailer, Štefan -- Jedlička, Jaroslav -- Valšíková-Frey, Magdaléna -- Laktiš, Andrej
Možnosti monotematického horizontálneho a vertikálneho využitia rosé vín pri zážitkovej enogastronómii.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 21--27. ISBN 978-80-552-2010-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
8.Ovocie a zelenina v ochrane zdravia človeka
Valšíková-Frey, Magdaléna -- Jedlička, Jaroslav -- Ailer, Štefan
Ovocie a zelenina v ochrane zdravia človeka.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 313--316. ISBN 978-80-552-2010-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
9.Sírovodík vo víne, sirka, etymerkaptán a disulfidy
Ailer, Štefan
Sírovodík vo víne, sirka, etymerkaptán a disulfidy. In Vinič a víno. 19, 1 (2019), p. 4. ISSN 1335-7514.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
10.Vinárstvo
Ailer, Štefan
Vinárstvo. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 185 p. ISBN 978-80-552-2061-1.
BCISkriptá a učebné texty2019Details
11.Vplyv abiotických faktorov na obsahové látky vína
Jedlička, Jaroslav -- Valšíková-Frey, Magdaléna -- Ailer, Štefan -- Dobšinský, Jakub
Vplyv abiotických faktorov na obsahové látky vína.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 158--167. ISBN 978-80-552-2010-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
12.Vplyv magnetizmu na morfologické a biologické vlastnosti viniča
Jedlička, Jaroslav -- Valšíková-Frey, Magdaléna -- Ailer, Štefan -- Dobšinský, Jakub
Vplyv magnetizmu na morfologické a biologické vlastnosti viniča.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 145--157. ISBN 978-80-552-2010-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
13.Vplyv magnetizmu na obsahové látky ovocného jablčného muštu odrody Braeburn
Jedlička, Jaroslav -- Mezey, Ján -- Ailer, Štefan
Vplyv magnetizmu na obsahové látky ovocného jablčného muštu odrody Braeburn.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 168--171. ISBN 978-80-552-2010-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
14.Využitie technológie cieleného okysličenia rmutu bieleho muštového hrozna pre zachovanie odrodového charakteru vína
Ailer, Štefan -- Jedlička, Jaroslav -- Valšíková-Frey, Magdaléna -- Mankovecký, Jakub
Využitie technológie cieleného okysličenia rmutu bieleho muštového hrozna pre zachovanie odrodového charakteru vína.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 15--20. ISBN 978-80-552-2010-9.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.