Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
Professor - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     
     
     
     Bodies     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateTypeFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Andrej Belianský
Analýza techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne Slovenska
April 2018Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Matúš Borecký
Inovácie v technológiách pre chov zvierat a ich využitie v marketingu predaja
May 2019
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Dzurko
Zhodnotenie environmentálnych aspektov technologicko-technickej modernizácie vo vybraných chovoch zvierat
May 2011
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ondrej Greguš
Analýza stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne Slovenska
May 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viktor Hanák
Najnovšie systémy kŕmenia ošípaných u nás a v zahraničí
May 2012
Displaying the final thesis
6.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ana Hauliková
Technické nástroje hodnotenia kvality pohody zvierat
May 2015
Displaying the final thesis
7.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Ana Hauliková
Vplyv vetracích systémov na mikroklimatické parametre objektov pre chov dojníc
September 2022
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jozef Jurgovský
Analýza stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne
May 2014
Displaying the final thesis
9.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Bc. Jozef Jurgovský
Návrh na modernizáciu fariem pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne Slovenska
May 2017
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Kadlecová
Využitie najlepších dostupných techník pri technologicko-technickej modernizácii vo vybraných chovoch zvierat.
May 2012
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Drahomíra Karasová
Zhodnotenie vybratej technológie na spracovanie a využitie odpadov.
May 2012
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Koprda
Olejnaté plodiny v bioenergetike
April 2015Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Korgová
Plnoautomatizované (robotizované) systémy dojenia kráv a ich uplatnenie na Slovensku
May 2013
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lucia Korgová
Podmienky uplatnenia plnoautomatizovaných (robotizovaných) systémov dojenia kráv
May 2015
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Kozaňák
Zhodnotenie práce plnoautomatizovaného systému dojenia kráv
May 2014Displaying the final thesis
16.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Michal Križan
Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektora
September 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Tomáš Latka
Technologické systémy v tradičných a alternatívnych chovoch hydiny
May 2014Displaying the final thesis
18.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Roman Marek
Analýza stavu techniky na farmách pre chov ošípaných vo vybratom regióne Slovenska
May 2014
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miloš Martiška
Analýza kvality dojenia spracovaním elektronicky získaných informácií
May 2014Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miloš Martiška
Technická analýza kvality procesu dojenia
May 2012
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Meluš
Zhodnotenie biotechnickej kontroly dojacieho zariadenia vo vybranom chove
May 2019
Displaying the final thesis
22.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Martin Meluš
Zhodnotenie biotechnickej kotroly dojacieho zariadenia vo vybratom chove
May 2017
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Moravčík
Návrh modifikácie konvenčného športového vozidla na elektrický pohon
May 2017
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Moravčík
Návrh solárnej nabíjačky pre elektrický automobil
May 2016
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Mrvová
Zhodnotenie technologických systémov kŕmenia ošípaných vo vybratom chove
May 2014
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Nógliová
Zhodnotenie zvozu a skladovania odpadov vo vybranom regióne Slovenska.
May 2012
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eduard Obert
Zhodnotenie technologických systémov kŕmenia hovädzieho dobytka vo vybratom chove
May 2014
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): MVDr. Zuzana Palkovičová, PhD.
Hodnotenie tvorby emisií amoniaku a skleníkových plynov z ustajnení ošípaných
June 2011
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Pintér
Najnovšie systémy kŕmenia hovädzieho dobytka u nás a v zahraničí
May 2013
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Pintér
Zhodnotenie vybratých kŕmnych systémov pre chov hovädzieho dobytka
May 2015
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Pšenka, PhD.
Analýza hluku v chove hovädzieho dobytka pri rôznom technologickom riešení dojacích zariadení
September 2017Displaying the final thesis
32.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Boris Renáč
Zhodnotenie vybratého technologického zariadenia čistiarní odpadových vôd.
May 2012
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Rumanovský
Emisie škodlivých plynov vo vybratom chove ošípaných
May 2012
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Šranková
Zhodnotenie technologických systémov odpratávania a ďalšieho využitia exkrementov vo vybratom chove na Slovensku
May 2014
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Švecová
Technické a technologické zabezpečenie platnej legislatívy pri využití odpadov.
May 2012
Displaying the final thesis
36.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Peter Veres
Technologicko-technická modernizácia objektov pre chov hovädzieho dobytka pri podpore operačnými programami EÚ.
May 2012
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Vicena
Získavanie bioplynu v čističkách odpadových vôd
April 2016
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Matej Vitek
Technologické systémy spracovania mlieka
May 2012
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Vitek
Zhodnotenie vybratých technologických systémov spracovania mlieka
May 2015
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress