Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Andrej Belianský
Analýza techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne Slovenska
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matúš Borecký
Inovácie v technológiách pre chov zvierat a ich využitie v marketingu predaja
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Dzurko
Zhodnotenie environmentálnych aspektov technologicko-technickej modernizácie vo vybraných chovoch zvierat
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Greguš
Analýza stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne Slovenska
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktor Hanák
Najnovšie systémy kŕmenia ošípaných u nás a v zahraničí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ana Hauliková
Technické nástroje hodnotenia kvality pohody zvierat
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Ana Hauliková
Vplyv vetracích systémov na mikroklimatické parametre objektov pre chov dojníc
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jozef Jurgovský
Analýza stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jozef Jurgovský
Návrh na modernizáciu fariem pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne Slovenska
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Kadlecová
Využitie najlepších dostupných techník pri technologicko-technickej modernizácii vo vybraných chovoch zvierat.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Drahomíra Karasová
Zhodnotenie vybratej technológie na spracovanie a využitie odpadov.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Koprda
Olejnaté plodiny v bioenergetike
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Korgová
Plnoautomatizované (robotizované) systémy dojenia kráv a ich uplatnenie na Slovensku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Korgová
Podmienky uplatnenia plnoautomatizovaných (robotizovaných) systémov dojenia kráv
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Kozaňák
Zhodnotenie práce plnoautomatizovaného systému dojenia kráv
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Michal Križan
Zvyšovanie efektívnosti výroby energie z odpadov agropotravinárskeho sektora
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Tomáš Latka
Technologické systémy v tradičných a alternatívnych chovoch hydiny
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Roman Marek
Analýza stavu techniky na farmách pre chov ošípaných vo vybratom regióne Slovenska
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloš Martiška
Analýza kvality dojenia spracovaním elektronicky získaných informácií
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miloš Martiška
Technická analýza kvality procesu dojenia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Meluš
Zhodnotenie biotechnickej kontroly dojacieho zariadenia vo vybranom chove
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Martin Meluš
Zhodnotenie biotechnickej kotroly dojacieho zariadenia vo vybratom chove
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Moravčík
Návrh modifikácie konvenčného športového vozidla na elektrický pohon
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Moravčík
Návrh solárnej nabíjačky pre elektrický automobil
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Mrvová
Zhodnotenie technologických systémov kŕmenia ošípaných vo vybratom chove
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Nógliová
Zhodnotenie zvozu a skladovania odpadov vo vybranom regióne Slovenska.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eduard Obert
Zhodnotenie technologických systémov kŕmenia hovädzieho dobytka vo vybratom chove
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: MVDr. Zuzana Palkovičová, PhD.
Hodnotenie tvorby emisií amoniaku a skleníkových plynov z ustajnení ošípaných
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Pintér
Najnovšie systémy kŕmenia hovädzieho dobytka u nás a v zahraničí
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Pintér
Zhodnotenie vybratých kŕmnych systémov pre chov hovädzieho dobytka
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Pšenka, PhD.
Analýza hluku v chove hovädzieho dobytka pri rôznom technologickom riešení dojacích zariadení
september 2017Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Boris Renáč
Zhodnotenie vybratého technologického zariadenia čistiarní odpadových vôd.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Rumanovský
Emisie škodlivých plynov vo vybratom chove ošípaných
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Šranková
Zhodnotenie technologických systémov odpratávania a ďalšieho využitia exkrementov vo vybratom chove na Slovensku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Švecová
Technické a technologické zabezpečenie platnej legislatívy pri využití odpadov.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Veres
Technologicko-technická modernizácia objektov pre chov hovädzieho dobytka pri podpore operačnými programami EÚ.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Vicena
Získavanie bioplynu v čističkách odpadových vôd
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Vitek
Technologické systémy spracovania mlieka
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Vitek
Zhodnotenie vybratých technologických systémov spracovania mlieka
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná