Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Emissions of diverse gases in the selected swine farm
Written by (author): Ing. Tomáš Rumanovský
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Emisie škodlivých plynov vo vybratom chove ošípaných
Summary:Predkladaná diplomová práca bola vypracovaná na tému "Emisie škodlivých plynov vo vybratom chove ošípaných". Sú v nej spracované výsledky merania koncentrácií amoniaku (NH3) a skleníkových plynov (CH4, N2O, CO2, H2O, H2S). Koncentrácie boli monitorované počas dvoch dní v dvoch objektoch s rozdielnym systémom odstraňovania hnoja, každý deň v jednom objekte. Prvý deň v objekte s odstraňovaním hnoja na páse, druhý deň v objekte s manuálnym odstraňovaním hnoja. Namerané koncentrácie som prepočítal na hmotnostnú jednotku a vyrátal som emisný faktor každého plynu na jedno zviera. Následne som namerané hodnoty z dvoch objektov porovnal.
Key words:amoniak, skleníkový plyn, chov zvierat

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited