Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty
     
     
Projekty
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Emisie škodlivých plynov vo vybratom chove ošípaných
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Emisie škodlivých plynov vo vybratom chove ošípaných
Abstrakt:
Predkladaná diplomová práca bola vypracovaná na tému "Emisie škodlivých plynov vo vybratom chove ošípaných". Sú v nej spracované výsledky merania koncentrácií amoniaku (NH3) a skleníkových plynov (CH4, N2O, CO2, H2O, H2S). Koncentrácie boli monitorované počas dvoch dní v dvoch objektoch s rozdielnym systémom odstraňovania hnoja, každý deň v jednom objekte. Prvý deň v objekte s odstraňovaním hnoja na páse, druhý deň v objekte s manuálnym odstraňovaním hnoja. Namerané koncentrácie som prepočítal na hmotnostnú jednotku a vyrátal som emisný faktor každého plynu na jedno zviera. Následne som namerané hodnoty z dvoch objektov porovnal.
Kľúčové slová:
amoniak, skleníkový plyn, chov zvierat

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene