Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikační číslo: 1194
Univerzitní e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zhodnotenie vybratej technológie na spracovanie a využitie odpadov.
Autor: Ing. Drahomíra Karasová
Pracoviště: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zhodnotenie vybratej technológie na spracovanie a využitie odpadov.
Abstrakt:V r. 2010 bol vládou SR prijatý dokument "Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov", obsahujúci opatrenia zamerané na podporu separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu, na triedenie odpadu vo všeobecnosti a na jeho zhodnocovanie. Cieľom týchto opatrení je hlavne recyklácia, kompostovanie, produkcia bioplynu alebo využitie odpadu ako zdroja druhotných surovín a energie. Predložená diplomová práca sa zaoberá zhodnotením vybratej technológie na spracovanie a využitie odpadov, a to kompostovaním biologicky rozložiteľného odpadu v existujúcej kompostárni, s následným využitím kompostu ako substrátu na výrobu jedlých húb. Obsahuje tiež návrh kompostárne na bioodpady, ich zhodnotenie a vzájomné porovnanie.
Klíčová slova:kompostovanie, biologicky rozložiteľný odpad, substrát na výrobu húb, využitie kompostu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně