Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of collection and storage of wastes in selected region of Slovakia
Written by (author): Ing. Mária Nógliová
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent:Ing. Miloš Ballay
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie zvozu a skladovania odpadov vo vybranom regióne Slovenska.
Summary:ABSTRAKT Kvalita životného prostredia na celom svete sa nešetrnými zásahmi človeka do prírody a krajiny neustále zhoršuje. Percento množstva odpadov, ktoré sú všade okolo nás narastá. Vzniká myšlienka, odpady zhodnocovať a vytvárať z nich nové hodnoty užitočné pre spoločnosť ako takú. Na základe uvedeného je predložená diplomová práca venovaná problematike zhodnotenia zvozu a skladovania odpadov vo vybranom regióne Slovenska. Táto problematika sa intenzívne dotýka každej oblasti života občanov, miest, obcí, škôl a činnosti podnikov. Cieľom práce bolo zhodnotiť spoločnosť Nitrianske komunálne služby v regióne a získať najnovšie poznatky v oblasti efektívneho zhodnotenia a skladovania resp. skládkovanie odpadov so zameraním sa na hodnoty, ktoré môžu byť ďalším pokračovaním pre lepšiu budúcnosť a proces ekonomických výhod pre obyvateľstvo a životné prostredie. Kľúčové slová : zvoz odpadov, zhodnotenie odpadov, skladovanie odpadov, skládkovanie odpadov, technologické postupy, technické zariadenia.
Key words:zvoz odpadov, zhodnotenie odpadov, skladovanie odpadov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited