Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Zhodnotenie zvozu a skladovania odpadov vo vybranom regióne Slovenska.
Autor: Ing. Mária Nógliová
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:
Ing. Miloš Ballay
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Zhodnotenie zvozu a skladovania odpadov vo vybranom regióne Slovenska.
Abstrakt:
ABSTRAKT Kvalita životného prostredia na celom svete sa nešetrnými zásahmi človeka do prírody a krajiny neustále zhoršuje. Percento množstva odpadov, ktoré sú všade okolo nás narastá. Vzniká myšlienka, odpady zhodnocovať a vytvárať z nich nové hodnoty užitočné pre spoločnosť ako takú. Na základe uvedeného je predložená diplomová práca venovaná problematike zhodnotenia zvozu a skladovania odpadov vo vybranom regióne Slovenska. Táto problematika sa intenzívne dotýka každej oblasti života občanov, miest, obcí, škôl a činnosti podnikov. Cieľom práce bolo zhodnotiť spoločnosť Nitrianske komunálne služby v regióne a získať najnovšie poznatky v oblasti efektívneho zhodnotenia a skladovania resp. skládkovanie odpadov so zameraním sa na hodnoty, ktoré môžu byť ďalším pokračovaním pre lepšiu budúcnosť a proces ekonomických výhod pre obyvateľstvo a životné prostredie. Kľúčové slová : zvoz odpadov, zhodnotenie odpadov, skladovanie odpadov, skládkovanie odpadov, technologické postupy, technické zariadenia.
Kľúčové slová:
zvoz odpadov, zhodnotenie odpadov, skladovanie odpadov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene