Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of building equipment and technology safety (TF)
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of machinery condition in cattle farms in selected region
Written by (author): Bc. Jozef Jurgovský
Department: Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Opponent:Ing. Rudolf Bašista
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybratom regióne
Summary:Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá analýzou stavu techniky na farmách pre chov hovädzieho dobytka vo vybranom regióne, ktorým je Podtatranský región. Jedná sa konkrétne o poľnohospodárske podniky v obciach Vikartovce, Šuňava, Liptovská Teplička a Mengusovce. Uvedená problematika je v prvej časti tejto práce spracovaná na teoretickej úrovni, poznatky z ktorej boli využité v praktickej časti, pri analýze vybraných poľnohospodárskych podnikov. Cieľom práce bolo zhodnotiť stav techniky pre chov hovädzieho dobytka. V závere sme dospeli k zisteniu, že prebiehajúce rekonštrukcie fariem a ich modernizácia je nevyhnutná na zabezpečenie vyššieho komfortu pre zvieratá i personál.
Key words:chov hovädzieho dobytka, systémy ustajnenia, dojárne

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited