Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
Professor - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts
     
Lesson
     
     
     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Technological systems in traditional and alternative poultry farms
Written by (author):
Department:
Department of building equipment and technology safety (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Technologické systémy v tradičných a alternatívnych chovoch hydiny
Summary:
Hydina predstavuje nevyhnutnú súčasť modernej a racionálnej stravy , ktorá dodáva ľudskému organizmu všetky potrebné zložky nevyhnutné pre jeho fungovanie. Cieľom bakalárskej práce bolo porovnanie technológie tradičných a alternatívnych chovov hydiny.V tradičnom chove hydiny sa zameriava na technológiu chovu rovnako ako aj na techniku chovu sliepok, moriek, kačíc a husí. Ďalej určuje správne dodržiavanie svetelného režimu , intenzity osvetlenia , dodržiavanie správnej teploty ako aj dodržiavanie relatívnej vlhkosti vzduchu pri jednotlivých druhoch hydiny. Vyzdvihnuté sú aj liahnutie, technika kŕmenia a napájania hydiny. Pri alternatívnych chovoch je pozornosť upriamená na chov nosníc a odchov kurčiat. Tieto dva spôsoby alternatívneho chovu ponúkajú množstvo výhod a pozitívnych vplyvov v porovnaní s tradičným chovom. Preto sú aj v súčasnosti uprednostňované.
Key words:systémy, nosnice, kurčatá, odchov, hydina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited