Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identifikačné číslo: 1194
Univerzitný e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Olejnaté plodiny v bioenergetike
Autor: Ing. Miroslav Koprda
Pracovisko: Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Oponent:Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Olejnaté plodiny v bioenergetike
Abstrakt:Bakalárska práca skúma možnosti energetického využitia olejnatých plodín, technológie úpravy a samotnú konverziu olejnatých plodín na energiu. Jej cieľom je podrobne rozdeliť a klasifikovať obnoviteľné zdroje energie ako aj popísať olejnaté plodiny. Práca sa ďalej zaoberá riešením súčasnej technológie úpravy a energetického zhodnocovania olejnín a jej výsledných produktov. Ďalšia časť je venovaná predpríprave a samotnej produkcii energie z olejnatých plodín. Práca je taktiež venovaná produkovanému množstvu olejnatých plodín za jednotlivé roky na území Slovenskej republiky, ako aj konkrétnemu podielu finálnych produktov z olejnatých plodín. Na Slovensku patria olejniny k jedným z najpestovateľnejších plodín vďaka ich veľkému využitiu. Majú dobré vlastnosti a môžu sa používať ako ekologické palivo, vďaka čomu majú budúcnosť v oblasti pestovania a využívania u nás aj v zahraničí.
Kľúčové slová:obnoviteľné zdroje energie, olejnaté plodiny, biopalivo, bionafta, MERO

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene