Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
Professor - Department of building equipment and technology safety (TF)
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts
     
Lesson
     
Projects          
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Assessment of technological systems of manure removal and further utilization of excrements in selected farm in Slovakia
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Luboš Laca
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie technologických systémov odpratávania a ďalšieho využitia exkrementov vo vybratom chove na Slovensku
Summary:
V tejto diplomovej práci sa kladie dôraz na zhodnotenie technologických systémov odpratávania exkrementov a jeho ďalšieho využitia. Exkrementy sú výživným organickým hnojivom, ktoré sú najčastejšie produkované v procese živočíšnej výroby. Daná práca sa v prvej časti zaoberá biomasou živočíšneho pôvodu a charakteristikou jednotlivých systémov odpratávania exkrementov. Samostatnú kapitolu tvorí bioplynová stanica a proces vzniku bioplynu. Táto práca sumarizuje a kladie dôsledný efekt na prepojenie zariadení na odpratávanie exkrementov s premenou exkrementov na bioplyn a tým následne spaľovacím procesom na elektrickú a tepelnú energiu. Záverečná časť diplomovej práce je venovaná zhodnoteniu odpratávania a ďalšieho využitia exkrementov v konkrétnom poľnohospodárskom podniku.
Key words:
organické hnojivá, odpratávanie exkrementov, bioplynová stanica, bioplyn

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited