Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Identification number: 1194
University e-mail: stefan.mihina [at] uniag.sk
 
Professor - Department of building equipment and technology safety (TF)
Chief official - Department of building equipment and technology safety (TF)

Contacts     
     
     Publications     Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Assessment of technological systems of feeding cattle in selected farm
Written by (author): Ing. Eduard Obert
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie technologických systémov kŕmenia hovädzieho dobytka vo vybratom chove
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou rôznych kŕmnych systémov, kde okrem najčastejšie používaných miešacích kŕmnych vozov patria aj stacionárne zariadenia na kŕmenie v podobe žľabových a nadžľabových dopravníkov, alebo aj systémy individuálneho dávkovanie jadrových kŕmnych zmesí vo forme automatických kŕmnych boxov. Táto práca sa zameriava hlavne na miešacie kŕmne vozy. Sú to viacúčelové stroje, ktoré možno použiť na viacero technologických operácií, kde okrem primárneho miešania a zakladania kŕmnej dávky patrí napríklad aj podstielanie. Konštrukčným vyhotovením sa líšia v rôznych aspektoch, ako napríklad spôsobom naberania krmiva do korby, miešacím ústrojenstvom, pripojením k energetickému prostriedku a tak podobne. Výber toho správneho kŕmneho voza závisí nielen od jeho konštrukčného vyhotovenia, ale hlavne od jeho schopnosti kvalitne pomiešať krmivo, aby nedochádzalo k separovaniu krmiva kŕmenými zvieratami. Z toho dôvodu sa vlastná práca zameriava práve na miešaciu schopnosť testovaného kŕmneho voza, ktorá je overovaná na základe porovnávania sušiny odobratého založeného krmiva so sušinou komponentov nadávkovaných do kŕmneho voza pred jeho premiešaním. Z testovania miešacieho kŕmneho voza Strautmann Verti-Mix 951 vyplynulo, že pri odobratých vzrokách nedošlo k prekročeniu odchýlky o 10 % od priemernej sušiny naloženého krmiva. Maximálna odchýlka bola 3,76 %. To znamená, že testovaný kŕmny voz splnil požiadavku spoločnosti DLG.
Key words:
kŕmne systémy, miešacia schopnosť, miešací kŕmny voz, hovädzí dobytok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited